Uusi blogisarja käynnistyy: rakennusten purkaminen ja ympäristövastuullisuus

27.09.2023 – Uutinen

Kestävä kehitys nousee jatkuvasti yhä tärkeämmäksi teemaksi kaikilla teollisuuden aloilla, ja aivan erityisesti rakentamisessa sekä sen laajan sateenvarjon alle kuuluvassa rakennusten purkamisessa.

Ympäristönsuojeluun tähtäävät kestävät valinnat saavat pontta lainsäädännön kehittymisen, kulutustottumusten muuttumisen ja meidän kaikkien valveutuneisuuden lisääntymisen seurauksena. Nyt ymmärretään, että kestävät käytännöt ovat välttämättömiä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin sekä niiden olemassaolon turvaamiseksi. Maapalloja on vain yksi, luonnonvaroja on vain yhdet. Ne täytyy säilyttää myös tuleville sukupolville.

Tässä tavoitteessa onnistutaan vain, jos sen eteen tehdään toimenpiteitä kaikkialla. Ylikuluttamista vähennetään ja kuluttamista kohtuullistaan meillä käytössä olevien varantojen kestokyvyn mukaiseksi. Kestävä kehitys ottaa huomioon ympäristön, ihmisen ja talouden tasavertaisesti niin päätöksenteossa kuin toiminnassa.

Purkuyhtiö eli urbaani kestävämpi kaivosyhtiö

Me Lotus Demolitionilla teemme rakennusten purkamista. Päämäärämme on tehdä sitä jatkuvasti kestävämmin. Me itse kuvaamme yhtiötämme ”urbaaniksi kaivosyhtiöksi”, joka tuottaa arvokkaita materiaaleja rakentamisessa uudelleen käytettäviksi ja hillitsee samalla neitseellisten raaka-aineiden tuottamisen tarvetta. Kiertotaloutta konkreettisimmillaan siis!

Näytämme tietä vastuullisemmalle purkamiselle monella tavalla: Lajittelemme ja kierrätämme kaiken purkamamme tehokkaasti. Vuosittainen materiaalien uudelleenkäyttö- ja kierrätysprosenttimme on lähes 90, eli jo nyt kirkkaasti yli EU:n asettaman kansallisen 70 prosentin tavoitteen. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja ja teknisiä laiteinnovaatioita, jotka tukevat kestäviä toimintamalleja niin tiedon jakamisen kuin purkutyön tekemisen saroilla. Lisäksi tarjoamme laajaan kokemukseen pohjaavan asiantuntijuutemme kaikkien sidosryhmiemme ja yhteiskunnan päättäjien käyttöön.

Viimeksi mainitusta hyvä esimerkki on purkamisen ympäristövastuullisuutta pureskeleva blogisarja, jonka ensimmäinen edustaja on nyt luettavissa alla olevan linkin takana. Vastaamme siinä päivän polttavaan kysymykseen, mikä on kestävän kehityksen merkitys purkualalla?

Valotamme sinulle blogeissamme syksyn mittaan myös kestävän kehityksen haasteita ja mahdollisuuksia purkamisessa, purkuprosessien kestäviä käytäntöjä, materiaalien kierrätystä, jätehuoltoa, purkutyön energiatehokkuutta, innovaatioita sekä purkuhankkeille tärkeän yhteistyön eri ulottuvuuksia.  

Tervetuloa mukaan!