Osana kehitystyötä teemme jatkuvaa asiakastyytyväisyysmittausta. Lotuksen strategia, arvot ja hyvän liiketavan periaatteet ohjaavat yhtiömme toimintaa. Hyvän liiketavan periaatteet tukevat yrityksen vastuullisuusohjelmaa ja luovat kehyksen eettisille periaatteille ja toimintatavoille, joihin yhtiömme pohjaa päivittäiset päätöksensä ja odotuksensa toimittajiaan ja alihankkijoitaan kohtaan. Hyvän liiketavan periaatteet kattavat yleisesti hyväksyttyjen eettisten periaatteiden, reilun kilpailun ja lainsäädännön noudattamisen.

Yhtiömme ei salli minkäänlaista korruptiota, lahjontaa tai kiristystä. Tämä koskee kaikkia konsernin toimintatapoja kilpailijoita ja asiakkaita kohtaan sekä toimia teollisuudenalan yhdistyksissä. Lotus ja sen työntekijät sekä muut yhtiön nimissä toimivat eivät saa tarjota, antaa tai ottaa vastaan lahjuksia tai muita lainvastaisia suoritteita.

Edellytämme laatua ja turvallisuutta myös alihankkijoiltamme

Lotus on tunnistanut alan tyypilliseksi riskiksi vuokratyövoiman ja aliurakoitsijoiden käytön. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 12, eli kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistamiseen. Edellytämme toimittajiemme täyttävän Lotuksen omat laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä noudattavan Lotuksen hyvän liiketavan periaatteita. Valvomme tätä toimintaa säännöllisesti ja hallitsemme riskejä muun muassa jatkuvilla arvioinneilla ja auditoinneilla yhdessä toimittajiemme kanssa. Kaikki vuokratyöntekijämme ja alihankkijayrityksemme perehdytetään Lotuksen omiin työtapoihin.

Täytämme laatuvaatimuksemme seuraavien toimenpiteiden avulla:

  • Työmaan kaikkien työntekijöiden sitoutuminen ja yhteistyö
  • Oikeiden työtapojen valinta hyvän etukäteissuunnittelun avulla
  • Aukoton tiedonkulku
  • Osaavat työntekijät ja esimiehet
  • Nykyaikaiset koneet ja kalusto
  • Työn jatkuva kehittäminen
  • Turvallisuusriskien ja ympäristövaikutusten arviointi ja minimointi
  • Omien työntekijöiden, alihankkijoiden ja vuokratyöntekijöiden yleinen perehdyttäminen ja työnopastaminen sekä toiminnan jatkuva valvonta
  • Alihankkijoiden ja vuokratyöntekijöitä välittävien yhteistyökumppaneiden järjestelmälliset auditoinnit

Todistetusti tasokasta ja vastuullista palvelua

Lotus Demolition on taloudellisesti vakaa yhtiö, joka hoitaa yhteiskunnalliset vastuunsa ja huolehtii mm. tilaajavastuulain vaatimuksista. Kokemuksemme rakennusten purkamisesta on koko toimialakenttämme kattavin. Meillä on vahvat tekniset taidot ja resurssit tarjoamiemme palvelujen tuottamiseksi. Teemme monipuolista ja pitkäjänteistä yhteistyötä useiden omaa alaamme edustavien ja muiden yhteiskunnallisesti vaikuttavien järjestöjen kanssa.

Liiketoimintaan liittyvät vastuullisuusmittarimme 2023

98
HENKILÖÄ

TYÖLLISTIMME

(Lotus Demolition Oy)
85,6
NPS, NET PROMOTER SCORE

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Arvioimme jatkuvasti asiakastyytyväisyyttämme. Tavoitemittariksi on asetettu asiakkaan valmius suositella meitä toimijana. Tavoitelukumme on yli 80.

Tutustu vastuullisuuteemme tarkemmin