Lotus tarjoaa palvelua kiinteistöjen sisäilman laadunhallintaan. Palvelun avulla voidaan hallitusti pidentää kiinteistöjen elinkaarta ja poistaa väliaikaisten ratkaisujen, kuten väistötilojen käyttötarvetta. Palvelukokonaisuudessa yhdistyvät kolme eri ilmanlaadun parantamiseen liittyvää osa-aluetta:tekninen mittarointi, ilmanlaadun parantamiseen liittyvä asiantuntijapalvelu ja loppukäyttäjille suunnattu palautekanava.

Palvelumme soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin ja sille löytyy käyttökohteita eri-ikäisistä kiinteistöistä. Erityisesti vanhemmissa kiinteistöissä, joissa on tunnistettavia vaurioita, tarvitaan usein sisäilmanlaatua korjaavia toimenpiteitä. Ratkaisun avulla voidaan ongelmakiinteistön käyttöä jatkaa parantamalla käyttäjien kokemusta sisäilman laadusta. Palvelukokonaisuuden mittaustekniikkaa ja analytiikkaa voidaan hyödyntää myös uusien kiinteistöjen sisäilman laadun seurannassa.

Sisäilman monitorointi ja laadunvarmistus palveluna

Lotuksen toimittamaan kokonaisuuteen kuuluvat kohteeseen asennettavat mittarit sekä tekniset laitteistot. Laitteiden ja toimenpiteiden avulla parannetaan sisäilmanlaatua, ja mittauksilla seurataan Ilmanlaadun kehittymistä. Mikäli ilmanlaadussa tai olosuhteissa havaitaan poikkeamia, joko mittaroinnin tai käyttäjien palautteen perusteella, Deleten asiantuntijat reagoivat tilanteeseen ja tekevät ehdotuksia tilanteen parantamiseksi.

Palvelumme sopii hyvin mm. seuraaviin kohteisiin:

  • koulun sisäilman parantaminen
  • päiväkodin sisäilman parantaminen
  • toimiston sisäilman parantaminen
  • toimitilojen sisäilman parantaminen