Meille jokainen projekti on yhtä lailla merkityksellinen – olipa kyseessä vanhan mummonmökin tai mittavan teollisuuslaitoksen purku. Hankkeemme suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan täsmällisesti siten, että aikataulut pitävät ja asetetut vaatimukset täyttyvät.

Varsinaisen purkutyön teemme tehokkaasti, siististi sekä turvallisesti, huomioiden kohteen työntekijät ja sen ympäristön. Huomioimme aina ympäristön myös laajemmalla perspektiivillä: huolehdimme purkumateriaalin käsittelystä ja tuemme vahvasti erilaisten materiaalien ja rakennusosien uudelleenkäyttöä. Seuraamme projekteissamme myös purkamisen hiilijalanjälkeä, mikä tukee yhtiömme oman toiminnan hiilipäästöjen hillitsemistä sekä antaa asiakkaillemme arvokasta tietoa näiden omien ympäristötavoitteiden ja -ohjelmien toteuttamiselle.

Innovaatiot ovat Lotuksen ja sen vastuullisuuden ytimessä. Luomme jatkuvasti uutta niin digitaalisten järjestelmien kuin myös konkreettisten koneiden ja laitteiden saralla. Ennen kaikkea läpinäkyvyyttä, ympäristövastuullisuutta ja turvallisuutta tukevat innovaatiot vievät eteenpäin sekä meitä Lotusta, rakennuspurkamista kuin koko rakentamisen laajaa kenttää yleisemminkin.


Seuraavat perustekijät asettavat puitteet laatu-, ympäristö- ja työturvallisuustyöllemme

Tutustu vastuullisuuteemme tarkemmin


Vastuullisuutemme lukuina 2023

Liiketoiminta

TYÖLLISTIMME

98

AMMATTILAISTA

(Lotus Demolition Oy)

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

+85,6

NPS, NET PROMOTER SCORE

(Tavoite +80)

Ympäristö

0
kpl

YMPÄRISTÖ- VAHINKOJA

Toiminnan aiheuttamat päästöt, eli hiilijalanjälki koostuu työmaillamme ja toimipisteissämme käytetystä energiasta, työmaalla tarvittavien koneiden polttoaineen käytöstä, rakennusmateriaalien kuljetuksista ja jätteiden käsittelystä, hyötykäytöstä ja loppusijoituksesta. Laskentaan otetaan mukaan kaikki suorana tai epäsuorana tuotannosta, käytöstä, hävittämisestä tai kierrätyksestä syntyvät päästöt. Mukaan ei oteta epäolennaisia päästölähteitä, joiden merkitys kokonaisuuteen on vähäinen.

x
49 782
CO2e

TOIMINNAN AIHEUTTAMAT PÄÄSTÖT

Toiminnan aiheuttamat päästöt, eli hiilijalanjälki koostuu työmaillamme ja toimipisteissämme käytetystä energiasta, työmaalla tarvittavien koneiden polttoaineen käytöstä, rakennusmateriaalien kuljetuksista ja jätteiden käsittelystä, hyötykäytöstä ja loppusijoituksesta. Laskentaan otetaan mukaan kaikki suorana tai epäsuorana tuotannosta, käytöstä, hävittämisestä tai kierrätyksestä syntyvät päästöt. Mukaan ei oteta epäolennaisia päästölähteitä, joiden merkitys kokonaisuuteen on vähäinen.

x

Toiminnan aiheuttamien päästösäästöjen laskennassa on huomioitu vältetyt päästöt, eli kierrätetyn aineksen käytöllä vältettyjen primääriraaka-aineiden valmistuksen ja käytön sekä jätteen poltolla vältettyjen fossiilisten polttoaineiden käytön päästöt. Purkamisessa materiaaleja saadaan takaisin hyötykäyttöön, jolloin niillä korvataan primääriraaka-aineita ja fossiilisia polttoaineita. Vältetyt päästöt lasketaan negatiivisina arvoina.

x
-73 519
CO2e

TOIMINNAN AIHEUTTAMAT PÄÄSTÖSÄÄSTÖT

Toiminnan aiheuttamien päästösäästöjen laskennassa on huomioitu vältetyt päästöt, eli kierrätetyn aineksen käytöllä vältettyjen primääriraaka-aineiden valmistuksen ja käytön sekä jätteen poltolla vältettyjen fossiilisten polttoaineiden käytön päästöt. Purkamisessa materiaaleja saadaan takaisin hyötykäyttöön, jolloin niillä korvataan primääriraaka-aineita ja fossiilisia polttoaineita. Vältetyt päästöt lasketaan negatiivisina arvoina.

x

Hiilikädenjälki on toiminnan aiheuttaminen päästöjen ja toiminnan aiheuttamien päästösäästöjen erotus. Hiilijalanjälki voi olla negatiivinen (=hiilikädenjälki), jos vältetyt päästöt ovat suuremmat kuin purkutyön, oman energiakäytön, kuljetusten ja jätteiden käsittelyn aiheuttamat päästöt.

x
-23 736
CO2e, tonnia

HIILIKÄDENJÄLKI YHTEENSÄ

Hiilikädenjälki on toiminnan aiheuttaminen päästöjen ja toiminnan aiheuttamien päästösäästöjen erotus. Hiilijalanjälki voi olla negatiivinen (=hiilikädenjälki), jos vältetyt päästöt ovat suuremmat kuin purkutyön, oman energiakäytön, kuljetusten ja jätteiden käsittelyn aiheuttamat päästöt.

x
97,08
%

MATERIAALIEN KIERRÄTYSASTE

Ihmiset

2
kpl

OMAT POISSAOLOON JOHTANEET TYÖTAPATURMAT

Oma tapaturmataajuus on laskettu suhteuttamalla omalle henkilöstölle tapahtuneet poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden.

x
10,3
LWIF

OMA TAPATURMA- TAAJUUS

Oma tapaturmataajuus on laskettu suhteuttamalla omalle henkilöstölle tapahtuneet poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden.

x

Ennakoivan työturvallisuustyön luku sisältää kaikki vuoden 2022 aikana todetut ja tehdyt: vaaratilanteet ja poikkeamat,  työturvallisuuskierrokset, turvallisuuden tarkistuslistat, turvavartit ja tapaturmaraportit.

x
3214
kpl

ENNAKOIVA TURVALLISUUSTYÖ

Ennakoivan työturvallisuustyön luku sisältää kaikki vuoden 2022 aikana todetut ja tehdyt: vaaratilanteet ja poikkeamat,  työturvallisuuskierrokset, turvallisuuden tarkistuslistat, turvavartit ja tapaturmaraportit.

x

HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS

-1

NPS, NET PROMOTER SCORE

(Tavoite >+20)