Miten vältät ongelmat?

Ensiarvoisen tärkeää on suunnitella riittävät olosuhteet työmaan toteutukselle laadun varmistamiseksi. Hyvä rakennustyön olosuhteiden suunnittelukaan ei riitä, jos toteutus ei ole suunnitelman mukainen. Hyvän valvonnan merkitys nykyrakentamisessa on ensiarvoisen tärkeää.

Miten valvot rakennustyömaan olosuhteita?

Rakennusvalvoja valvoo ensisijaisesti työmaan olosuhteita laadun varmistamiseksi. Apuna voidaan käyttää langatonta etäkäyttöistä mittausjärjestelmää. Voit tehdä kaikki mittaukset samalla mittasalkulla valitsemalla siihen tarvittavat anturityypit. Anturityyppejä on esimerkiksi: lämpötila, kosteus, paine-ero, hiukkaspitoisuus ja hiilidioksidi. Seuraat vaivatta kaikkien mittausten edistymistä omalta tietokoneeltasi Internet-selaimellasi tai älypuhelimella.

Miten järjestelmä käytännössä toimii?

Tarvittaessa saat hälytyksen kännykkään, kun toimenpiteitä tarvitaan. Hälytykset voidaan ohjata niin monelle henkilölle kuin tarvitaan. Hälytyksellä voidaan informoida puutteista tai ilmoittaa, että kuivuminen on ollut riittävää ja pinnoitustyöt voidaan käynnistää. Saat myös tiedon siitä, onko työmaan lämpötila johdettu tasaisesti työmaalle. Liika lämpö työmaalla johtaa energian turhaan kulutukseen ja huonoon työtehoon. Kylmyys pidentää kuivumisaikoja tai pahimmillaan pysäyttää sen. Oikea mittaustieto auttaa päätöksenteossa, mitä toimenpiteitä kulloinkin tarvitaan. Lotus auttaa työmaan olosuhteiden valvonnassa, ota yhteyttä!