Hur undviker du problem?

Det är ytterst viktigt att utforma adekvata förutsättningar för implementering av arbetsplatsen för att säkerställa kvalitet. Bra planering av byggförhållanden räcker inte om genomförandet inte är i enlighet med planen. Betydelsen av god tillsyn i modern konstruktion är av största vikt.

Hur övervakar du förhållandena på byggarbetsplatsen?

Kvalitetsansvarig på byggarbetsplatsen övervakar främst platsförhållandena för att säkerställa kvalitet. Ett trådlöst fjärrmätningssystem kan användas som hjälpmedel. Du kan göra alla mätningar med samma mätutrustning genom att välja önskade sensortyper. Exempel på sensortyper är: temperatur, fuktighet, differenstryck, partikelkoncentration och koldioxid. Du kan enkelt övervaka förloppet för alla mätningar från din egen dator med din webbläsare eller smartphone.

Hur fungerar systemet i praktiken?

Om det behövs får du ett larm på din mobiltelefon när det behövs åtgärder. Larm kan dirigeras till så många människor som behövs. Ett larm kan användas för att informera om defekter eller för att indikera att torkning har varit tillräcklig och beläggningsarbete kan startas. Du kommer också att få information om huruvida platstemperaturen dirigeras jämnt till webbplatsen. För hög värme på byggarbetsplatsen leder till onödig energiförbrukning och dålig arbetseffektivitet. Kylan förlänger torktiderna eller i värsta fall stoppar den. Rätt mätdata hjälper till att avgöra vilka åtgärder som behövs vid en given tidpunkt. Lotus hjälper till att kontrollera arbetsplatsens förhållanden.