När du arbetar med Lotus är vi din partner som tar ansvar och leder hela projektet från början till slut, vi upprättar projektdokumentation för hela projektet. Detta är en del i vårt kvalitetsarbete som säkerställer att vi på ett effektivt sätt tar ansvar för hela produktionen och utförandet, vi överlämnar avslutande dokumentation till dig som beställare när uppdraget är slutfört.

Vad innehåller Lotus koncept för stambyten?

I Lotus koncept utför vi en miljöinventering ser över skyddsbehov och strukturer för renoveringsprojekteringen.  Vi hanterar arbetsplatsplanering av olika skydd, dammhantering och fukt- och temperaturövervakning. Vid behov kan tillståndsövervakning utföras som online-övervakning. 

Vårt koncept innefattar allt arbete relaterat till rivning av stambyten , såsom rivning, rivning för hand, diamantborrning, sågning och spårning.Utöver rivningar utför vi brandsäkra håltagningar som vi sedan förbereder inför för nästa steg. Dessutom transporterar vi avfallet för korrekt behandling och dokumenterar hela projektet från början till slut.