Lotus Demolition erbjuder sin byggtekniska expertis från små strukturundersökningar till stora tillståndsundersökningar som definierar omfattningen av avhjälpande åtgärder. Du kan också få t.ex. torktjänster och rivningsarbete inomhus.