Vi utför asbestsanering eller rivning av andra föroreningar antingen som helhet eller som en del av ett större rivningskontrakt eller renovering. Det är en ära för oss att se till att kunden får det arbete de har beställt billigt och i tid. Därför planerar och implementerar vi även asbest och andra projekt för avlägsnande av föroreningar på ett kontrollerat, korrekt, professionellt och högkvalitativt sätt.

Asbest demonteras med hjälp av indelningsmetoden. Den asbesthaltiga platsen är indelad och trycksatt så att föroreningar inte kan spridas utanför lossningsplatsen. Samma metod kan till exempel användas vid sanering av mögel eller i krävande miljöer där god dammhantering är viktigt – till exempel på sjukhus.

Finns det asbest vid rivningsplatsen?

Asbest finns oftast på platser som byggts och renoverats före 1994. Generellt inkluderar asbestinnehållande byggmaterial rör- och iv-kanalisolering, tak- och beklädnadspaneler, fixerings- och planeringsmurbruk, golvbeläggningar och deras fästlim, brandisolering och fasadfärger. När det gäller asbest eller andra föroreningar rekommenderar vi att du kontaktar Lotus Demolition och kontaktar en professionell.

Checklista för asbest

  • Asbesthalten i de material som ska demonteras måste alltid bestämmas.
  • Investera i asbestkartläggning och använd certifierade AHA-specialister på asbest och föroreningar.
  • Rivning av asbest är tillståndspliktig och måste utföras av en professionell partner.