Lotus – framtiden inom rivning

Som pionjär och marknadsledare i rivningsbranschen strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och våra aktiviteter till nytta för hela branschen.  Vi har rivningsbranschens framtid i åtanke och strävar efter att bli ett företag som lyfter kunderna och ger dem konkurrensfördelar genom samarbetet med oss.

Vi är särskilt stolta över vår projektledning. I vår projektplanering och implementering lägger vi särskild vikt vid de minsta detaljerna för att säkerställa att vi kan agera flexibelt när det oväntade händer.

Detta var startpunkten när vi utvecklade en rivningsprocedur för framtiden, och började erbjuda våra kunder realtidsvyer över rivningsprojektet och dess material, och också en beräkning av rivningens koldioxidavtryck.

Detta ger kunden omedelbara fördelar. Vi har förbundit oss att se till att kunden får exakt vad den beställer, och alltid i enlighet med avtalad tidsplan. Dessutom förstår vi att bättre rivningsdata krävs för att vi ska kunna främja en cirkulär ekonomi i bygg- och rivningsbranschen. Sådana data måste förbättra effektiviteten i återanvändningen av rivningsmaterial. Våra kunder förväntar sig också att branschaktörer kan demonstrera sitt stöd för en cirkulär ekonomi genom konkreta åtgärder.

Vi vidtar ständiga åtgärder för att ytterligare utveckla Lotus-projektledningen, eftersom vi tror att detta är nyckeln till en bättre framtid i rivningsbranschen. I framtidens rivningsbransch – som vi ser den – kommer vår transparenta realtidsprojektledning och de anslutna tjänster vi skapar att ge ökade fördelar till kunderna, säkerställa en allt rimligare återvinning och återanvänding av rivningsmaterial, samt tillgång till data som illustrerar potentiella utvecklingsområden för både Lotus och hela branschen, till exempel med avseende på materialeffektivitet.

Det är dags att kliva in i en era av verkligt digitaliserad rivning och förverkliga våra långtgående visioner. Vi vill att vår nya driftsmodell ska sätta en ny standard för framtiden inom rivning.

Följ vår utveckling och vår Lotus-projektlednings framsteg på vår webbplats och i våra sociala mediekanaler.