När en byggarbetsplats som producerar mycket rivningsmaterial och avfall saknas oftast ytor för plats att lagra material och avfall under en kort tid, kan varorna inte lagras inne på byggarbetsplatsen på grund av utrymmesbegränsningar. Det faktiska lossnings- och överföringsarbetet måste avbrytas under containerbytet.

De stora utmaningarna med att byta containrarna ledde också till att containrarna överlastades, vilket resulterade i många farliga situationer vid transport av containrarna.Från dessa erfarenheter började SkipUps utvecklingsarbete, som har följts av flera prototyper och utvecklingssteg. Målet med utvecklingsarbetet är en säker, billig och lättanvänd lösning som underlättar logistiken för demonterbara varor.

För mer information kontakta: Tommi Leppiaho

Patent: FI127476, WO2017182719A2, FI127897, WO2019220018, FI127896, WO2019220019, FI20195404, WO2020229736, FI20195669, TILLÄMPNINGSPATENT NRO: PCT/FI2020/050416, FI20206288,20206289