Certifierade rivningsbetong är lämplig för användning på bottnar och vägbäddar på parkeringsområden, fritids-, sport- och utomhusvägar, järnvägsgårdar, industri, avfallshantering och lufttransportområden, bland andra.

Vid återanvändning av krossad rivningsbetong måste en anmälan göras till det lokala ELY-centret eller kommunens miljömyndighet. Vi hjälper våra kunder att göra en anmälan vid behov.