Miljöministeriet har utarbetat riktlinjer och dokumentationsmodeller för rivningsplaner, enligt vilka Lotus också utför rivningsplanen.En sammanställning kommer att utarbetas om rivningsplanen. Lotus Demolition förbereder rivningsplanen huvudsakligen efter konstruktionen i ritningarna och rivningsplanen baserat på miljöministeriets rekommendation.

Granskning före rivningen innehåller:

Undersökningar och kartläggningar av farliga ämnen

  • Plats, mängd och identifiering av farliga ämnen
  • Rekommendationer och anvisningar för hantering av farligt avfall
  • Rekommendationer för demonteringsmetoder

Rivningsmaterialundersökning

  • Uppskatta mängden icke-farligt avfall som genereras i rivningsprojektet
  • Uppskatta mängden material som är lämpligt för återanvändning
  • Bearbetningsrekommendationer