När du arbetar med oss ​​kan du vara säker på att vi håller det vi lovar. Pålitligheten återspeglas också i det faktum att vi som marknadsledare alltid har nödvändiga resurser för att genomföra projekt när det gäller anställda, maskiner och ekonomiska förhållanden. Projektledning är vår verkliga styrka i stora rivningsprojekt. Med högkvalitativ projektledning ser vi till att vår kund har mindre bekymmer och att kvaliteten under rivningen utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt under hela projektet.

Mångsidig och höghöjdsutrustning för krävande industririvning

Komplicerande rivningar kräver en bred också mångsidig utrustning. Vår stora maskinpark har specialanpassad rivningsutrustning som klarar av det utmaningarna man kan ställas inför på industririvningar där konstruktionerna kan vara tiotals meter höga eller fabriksskorstenar som är över hundra meter höga, med denna typ av utrustning kan vi utföra uppdragen på ett säkert sätt.  

Vi har utfört många skorstensrivningar i fabriksområden, till exempel Finlands högsta 153 meter höga skorsten i Kristiinankaupunki. Med vår egen utrustning kan vi från marknivå nå upp till mer än 40 meter.Vi utvecklar en ny metod för rivning av skorstenar. Den utvecklande maskinen för rivning av skorstenar säkerställer en säker och effektiv arbetsmetod.

Arbetssäkerhet först

Industriområden är ofta stora och projektplanering är krävande. En del av projektledningen är att säkerställa arbetsmiljön- och säkerheten, detta är utgångspunkten för allt vi gör. Avvikels- och tillbudsrapportering är också en integrerad del av projektrapportering och dokumentation.