Vi är mycket starka inom projektledning för alla typer av rivningar. När du väljer Lotus Demolition så hanterar vi rivningen så att du kan vara säker på att kontraktet uppfylls enligt tidsplan och slutresultatet blir som överenskommet. Vår projektledning betonar optimeringen av rätt man på rätt plats och den utrustning och maskiner som krävs för projektet. Som en del av projektet ansvarar vi också för korrekt hantering av rivningsmassorna som uppkommer under rivningen samt säkerställer att det lämnas till mottagningsanläggning för vidare bearbetning, med hänsyn till miljöaspekter.

Rivningsrobotar gör arbetet säkrare

Vi använder den senaste tekniken i branschen och bland annat många automatiserade rivningsrobotar, vilket gör arbetet effektivare och ännu säkrare för arbetarna. Vi utvecklar också ständigt nya maskiner och utrustning för att underlätta rivningsarbeten på trånga och krävande platser. Vårt utvecklingsarbete syftar till ett säkert och effektivt arbete – frågor som gynnar utvecklingen av hela rivningsindustrin.