Lämna rivningsarbetet åt oss

För att göra rivningsarbetet så enkelt som möjligt för dig, erbjuder vi miljöinventeringar, sanering, rivning av hela byggnaden vi transporterar bort det rivningsavfallet vi genererat för vidare bearbetning. Slutresultatet är en snygg tomt där du till exempel kan börja bygga ett nytt hus.Har du en byggnad som ska rivas? Klicka för att komma till vår rivningsrobot för en omedelbar rivningsuppskattning.