Fuktkontroller är nödvändig om det misstänks fukt- eller mögelskador. Lotus-forskare kartlägger också byggnadsrenoveringshistoriken, konstruktionerna och deras tillstånd i termer av bakgrundsfaktorer. Fuktkontroller innebär också sensorisk kartläggning och vi använder mätanordningar för att upptäcka fukt i konstruktionen. Dessutom tar vi alla nödvändiga mikrobiella prover och skickar dem för analys.

Kunden får en skriftlig rapport om det undersökta och kartlagda materialet. Rapporten anger skadan och dess betydelse och omfattning. Dessutom tar rapporten ställning till vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas. Uppföljningsåtgärder kan vara antingen ytterligare undersökningar eller korrigerande åtgärder.

Fukttekniska mätningar

Mer detaljerad forskning om fuktteknik eller studier av fukt och mikrobiella skador kan krävas när en sensorisk fuktkartläggning eller testning inte identifierar orsaken till skadan eller dess exakta omfattning. Fukttekniska studier fastställer exakt orsaker och orsaker till skador och utför till exempel fukt- och temperaturtekniska undersökningar av strukturer, strukturöppningar och långvariga mätningar.

En grundlig rapport om forskningsdata sammanställs för användningen av abonnenten, där forskningsresultaten och korrigeringsförslagen med kostnadsberäkningar presenteras. Om reparationer som ska utföras kräver reparationsplanering kommer vi också att göra till exempel strukturella detaljer och arbetsbeskrivningar för framtida reparationer på grundval av forskning.