Kalkylatorn för koldioxidavtryck har utvecklats för att möta det växande behovet för organisationer att ta hänsyn till ansvars- och miljöfrågor. Kalkylen avslöjar inte bara arbetsmetoderna med lägst utsläpp, utan uppmuntrar också våra anställda att arbeta med miljön i åtanke. Med hjälp av koldioxidavtryckskalkylatorn implementerar vi hållbar utveckling och vi kan också ge tydlig information till stöd för våra kunders strategi för hållbar utveckling eller miljöstrategi.Beräkningen inkluderar utsläpps- och avfallsrapporter. Utsläppsrapporten inkluderar mätning av energiförbrukning, bränslen, transport av utrustning till rivningsplatsen, utsläpp från behandling och transport av byggavfall och utsläpp som undviks genom energi eller återanvändning av material. Avfallsrapporten innehåller olika avfallsfraktioner och deras leveransplatser.