Lotuksen tutkimuksen ammattilaiset kartoittavat myös taustatekijöiden osalta rakennuksen korjaushistorian, rakennetta ympäröivät rakenteet ja niiden kunnon. Kosteuskartoituksessa tehdään myös aistinvarainen kartoitus ja käytetään mittalaitteita kosteuden toteamiseen rakenteissa. Lisäksi tutkijamme ottavat tarvittavat mikrobinäytteet ja toimittavat ne analysoitavaksi.

Asiakas saa tutkitusta ja kartoitetusta materiaalista kirjallisen raportin. Raportti toteaa löytyneet vauriot ja niiden merkittävyys ja laajuus. Lisäksi raportti ottaa kantaa siihen, mitä jatkotoimenpiteitä olisi syytä tehdä. Jatkotoimenpiteet voivat olla joko lisätutkimuksia tai korjaustoimia.

Tarkemmat kosteustekniset tutkimukset

Tarkempia kosteustekninen tutkimus tai kosteus- ja mikrobivauriotutkimuksia saatetaan tarvita silloin, kun aistinvaraisessa kosteuskartoituksessa tai tutkimuksessa ei saada vaurioiden aiheuttajaa tai niiden tarkkaa laajuutta selville. Kosteusteknisissä tutkimuksissa selvitetään tarkasti vaurioiden syyt ja aiheuttajat sekä tehdään esimerkiksi rakenteiden kosteus- ja lämpöteknisiä tarkasteluja, rakenneavauksia sekä pitkäaikaismittauksia.

Tutkimustiedoista kootaan perusteellinen raportti tilaajan käyttöön, jossa esitetään tutkimushavainnot sekä korjausehdotukset kustannusarvioineen. Mikäli tehtävät korjaukset edellyttävät korjaussuunnittelua, teemme tarvittaessa tutkimusten perusteella myös esim. rakennedetaljeja ja työselityksiä tulevia korjauksia varten.