Rakennusten purkamisessa syntyy aina erilaisia materiaaleja mm. betonia, puuta ja metalleja. Niistä lähes kaikki päätyy raaka-aineiksi eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Mutta vaikka materiaalit suurelta osin kiertävätkin, syntyy käsittelyprosesseissa samalla myös hiilipäästöjä. Purkamisen näkövinkkelistä voidaankin siis sanoa, että jätehierarkiassa kakkonen on ykkönen: kun paitsi purkukohteesta poistettavat rakennuselementit myös laitteet ja koneet saadaan sellaisenaan uuteen käyttöönsä, on se materiaali- ja resurssitehokkuuden kannalta aina ylivoimaisesti kestävin ratkaisu.

Pitkä kokemus ja globaali jälleenmyyntiverkosto

Lotus Demolition on purkualan vastuullinen edelläkävijä, joka jälleenmyy purettavien teollisuuskohteiden laitteet ja koneet purkutyön tilaajan puolesta. Jälleenmyyntityön tuloksellisuus nojautuu ainutlaatuisen kattavaan kokemukseemme sekä ympäri maailman ulottuvaan välittäjäkumppanien verkostoomme. Olemme vuosien ja vuosikymmenten aikana myyneet lopetetun voimalaitoksen generaattorin Saksaan, terästehtaan valukoneet linjastoineen Meksikoon ja mitä kaikkea muuta. Uusia koteja käyttökelpoiselle kalustolle löytyy monesti myös Suomen rajojen sisältä. Me käännämme ostajakandidaattia kartoittaessamme jokaisen kiven! Projektien useimmiten erittäin tiukat aikataulut kirittävät meitä matkalla yhteen yhteiseen maaliin – tuotteiden menestyksekkääseen myyntiin ja niiden ”pelastamiseen” esimerkiksi sulattamiselta.

Jälleenmyynti starttaa heti urakkasopimuksen allekirjoituksesta

Suunnitelmallisuus on sujuvan ja turvallisen purkamisen tärkein edellytys. Kun purkukohde pitää sisällään uuteen käyttöön osoitettuja laitteita ja koneita, kasvaa suunnitelmallisuuden merkitys vielä muutaman pykälän suuremmaksi. Lotuksen asiantuntevat suunnittelijat huolehtivat purkuprojektin työvaiheiden ja aikataulujen laatimisesta siten, että jälleenmyytävien tuotteiden irrotus ja siirto voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Myös Lotuksen purkutiimi toimii näissä tilanteissa yhtenä joukkueena asiakkaan apuna: esimerkiksi seinät ja holvit puretaan jälleenmyytävien laitteiden ympäriltä täsmällisesti oikeaan aikaan alan parasta kalustoa ja osaamista hyödyntäen. Tilanteen ja tarpeen vaatiessa Lotus voi avustaa myös laitteistojen irrottamisessa entisiltä sijoiltaan.             

Jälleenmyyntiprojekteissa korostuu entisestään myös turvallisuuden merkitys: tuotteiden ostajan edustajat sekä muut laitteiden siirtoa valmistelevat ja tekevät tahot perehdytetään aina työmaan turvallisuuskäytänteisiin huolellisesti. Lisäksi uuteen käyttöön lähtevät laitteet ja koneet erotetaan muusta purkutyömaasta mahdollisimman tehokkaasti mm. aitaamalla.

Jälleenmyymme purkukohteistamme mm. seuraavia tuotteita:

  • Lähes kaikki yleiset teollisuuslaitteet
  • Elintarviketeollisuuden laitteistot, koneet ja linjastot
  • Energiateollisuuden laitteistot, koneet ja linjastot
  • Kemianteollisuuden laitteistot, koneet ja linjastot
  • Materiaalien käsittelykoneet
  • Säiliöt, tankit ja painekattilat
  • LVI- ja sähkölaitteistot
  • Hallit, katokset ja portaat
  • Muut suuren mittaluokan masiinat, joita ei tule vastaan perinteisellä ”äijäkirpparilla”

“Sen lisäksi, että puramme rakennuksesi, etsimme koneille ja laitteillesi ostajan”