Purkukartoituksen avulla luodaan hyvät edellytykset purkumateriaalien tarkoituksenmukaiselle hyödyntämiselle, ympäristö- ja terveysriskien välttämiselle ja laadukkaalle purkuprosessille. Lisäksi purkukartoituksen tietoja voidaan hyödyntää rakennus- ja purkuluvan yhteydessä edellytettävän rakennus- ja purkujäteilmoituksen laatimisessa. (lähde ym.fi)

Purkukartoituksesta on laadittu Ympäristöministeriön toimesta ohjeistus ja dokumentointimallit, joiden mukaan myös Lotuksen ammattilaiset tekevät purkukartoituksia.

Purkukartoituksesta laaditaan loppuraportti. Lotus Demolition laatii purkukartoitukset pääsääntöisesti Ympäristöministeriön suositukseen perustuvan purkukartoitusraportin rakenteen mukaan.