Asbestikartoitus ja haitta-ainekartoitus

Asbestikartoitus ja muiden haitta-aineiden kartoitus tapahtuu kiertämällä kartoituksen kohteena olevat tilat aistinvaraisesti rakenteita rikkomatta sekä ottamalla näytteitä niistä materiaaleista, joiden voidaan epäillä sisältävän asbestia tai haitta-aineita. 

Asbestikartoituksesta laaditaan raportti, jonka keskeisenä sisältönä ovat löydetyt asbestipitoiset materiaalit. Kartoitusraportista ilmenee selkeästi asbestin määrä, laatu, kunto, pölyävyys sekä toimenpidesuositukset ja toimenpiteiden kiireellisyys. Lisäksi raportissa mainitaan mm. kartoituksen laajuus ja rajaukset, riskiarviot tutkimatta jääneistä materiaaleista, selvitys tutkituista materiaaleista, ohjeita ja tietoja jatkotoimista sekä raportin tulkinnasta.

Asbestikartoituksen muistilista:

  • Asbestikartoitus on pakollinen kaikissa purkutöissä, myös yksittäisissä huoneistoissa.
  • Purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä.
  • Asbestin käyttö muuttui luvanvaraiseksi vuonna 1988 ja sen käyttö kiellettiin kokonaan vuoden 1994 alusta.
  • Asbestia on käytetty mm. laatoitusten sauma- ja kiinnityslaasteissa, liimoissa, tasoitteissa, lattiapinnoitteissa, maaleissa sekä LVI-tarvikkeissa kuten putkieristeissä.
  • Myös taloyhtiön suuremmissa korjaushankkeissa, kuten putkisto- ja julkisivusaneerauksissa asbestia voi löytyä esimerkiksi LVI- tarvikkeista, julkisivupinnoitteista, verhousmateriaaleista ja vesieristeistä.

Pyydän ammattilaisemme paikalle, kun olet suunnittelemassa remontointia ja tarvitset asbestikartoituksen.