Mistä tietää, onko purku- tai remonttikohteessa asbestia?

Asbesti on mineraali, jota on käytetty modernin rakentamisen historiassa lukemattomissa erilaisissa käyttökohteissa. Aiemmin asbestia pidettiin arvossaan erityisesti sen hyvien palonkesto-ominaisuksien vuoksi. Nykyään asbestin käyttö on kielletty, mutta sitä löytyy edelleen yleisesti ennen vuotta 1994 rakennetuista ja saneeratuista kiinteistöistä.

Tavallisimpia asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja ja -osia ovat putki- ja iv-kanavaeristeet, kate- ja verhouslevyt, kiinnitys- ja tasoitelaastit, lattiapinnoitteet ja niiden kiinnitysliimat, paloeristeet sekä julkisivumaalit. Jotta asbestin olemassaolosta saadaan varmuus, kannattaa ottaa yhteyttä Lotukseen ja kutsua paikalle sen AHA-sertifioidut asbestikartoittajat. Vaikka asbestien kartoittaminen ei ole niiden purkamisen tavoin luvanvaraista tekemistä, on virallinen sertifiointi luotettavuuden ja ammattitaidon todistus, jonka merkitystä ei voi vaarallisten aineiden kanssa toimittaessa liikaa korostaa.

Lotus on rakennuspurkamisen markkinajohtaja Suomessa ja alan kattavimmalla kokemuksella varustettu toimija, jonka tietotaito on myös asbestiin liittyen valtakunnan parasta. Asiantuntijamme osaavat antaa varsin täsmällisen arvion asbestin olemassaolosta jo pintapuolisen katselmuksen perusteella ja rakennuksen piirustuksiin sekä muihin dokumentteihin tutustumalla. Täysin vedenpitävä varmuus rakenteissa luuravasta asbestista saadaan tekemällä asbestikartoitus, joka on lain mukaan pakollinen toimenpide remontoitaessa tai purettaessa ennen vuotta 1994 valmistuneita kiinteistöjä.  

Asbestipurkutyön turvallisuudelle tehdään oma suunnitelma

Asbestitöiden tekeminen ja niiden turvallisuus ovat tosiaan monelta osin lailla säädeltyjä asiakokonaisuuksia. Lotuksella noudatetaan kaikissa projekteissa Valtioneuvoston asetusta (798/2015) asbestityön turvallisuudesta, joka astui voimaan vuoden 2016 alussa. Asetuksessa edellytetään mm. purkutekijöiden todennettua pätevyyttä sekä myös erillisen asbestiturvallisuussuunnitelman tekemistä. Tämä suunnitelma pitää sisällään yksityiskohtaiset tiedot projektista aina sen tekijöistä aikatauluihin ja materiaaleista käytettäviin menetelmiin asti. Suunnitelma käydään Lotuksen projekteissa kaikkien hankkeen vaikutuspiirissä olevien tahojen kanssa läpi ennen töiden aloittamista. Asbestiturvallisuussuunnitelma on siis ”tavallisen” purkuprojektin turvallisuussuunnitelman lisäksi tehtävä dokumentoiva toimenpide, jolla varmistetaan, että turvallisuus saa vaarallisessa asbestityössä varmasti tarpeeksi huomiota. 

Miten asbestipurkamisesta tehdään turvallista käytännössä?

Koska asbesti on terveydelle erittäin vaarallista, on sen purkamisessa turvallisuus aina pääroolissa.  Asbestin purkaminen tapahtuu lähes aina osastointimenetelmällä, jossa asbestia sisältävä tila osastoidaan tiiviiksi ja se alipaineistetaan koneellisesti. Tällä työmallilla materiaalien irrotuksessa ilmaan vapautuvat asbestihiukkaset ja muut epäpuhtaudet eivät pääse leviämään osastoidun tilan ulkopuolelle ja aiheuttamaan siten vaaraa ympäristölle. Samaa osasointimenetelmää voidaan käyttää myös homepurkukohteissa tai muissa erityisen tarkkaa pölynhallintaa edellyttävissä vaativissa ympäristöissä, esimerkiksi sairaaloissa.

Asbestipurkaminen edellyttää erittäin tiukkoja turvallisuustoimia myös työntekijöiden henkilösuojaukseen liittyen. Lotuksen purkutyötiimin jäsenistä jokainen verhoutuu ennen hommiin ryhtymistä koko vartalon peittävään suojahaalariin ja vetää jalkoihinsa turvasaappaat. Kasvot suojataan oman naaman muotoihin säädetyllä ja moottoroidulla suodatinjärjestelmällä varustetulla kokonaamarilla. Kaikki suojavarusteet puhdistetaan huolellisesti heti purkutyön jälkeen. Kertakäyttöiset suojahaalarit pakataan tiiviisiin pusseihin hävitettäviksi muun haitallisen jätteen mukana. Puretun kohteen sisäilman puhtaus varmistetaan loppusiivouksen jälkeen huolellisilla mittauksilla.   

Minkälaisia työmenetelmiä asbestipurkamisessa käytetään?

Asbestien purkaminen suoritetaan tavallisesti suurelta osin käsipurkuna, eli tekeminen on esimerkiksi teollisuuden massiivipurkamiseen verrattuna huomattavasti hienovaraisempaa ja tarkempaa. Näin toimittaessa kontrolli haitallisten hiukkasten leviämisestä pysyy tiiviisti Lotuksen kokeneissa käsissä. Ihan pelkkää lihasvoimahommaa ei asbestipurkaminenkaan kuitenkaan ole, vaan apuna käytetään laikkaleikkureita, pistosahoja, matonpoistokoneita sekä muita erilaisten kohdemateriaalien edellyttämiä sähkötyökaluja. Jos urakka on kokoluokaltaan erityisen suuri ja asbestijätettä syntyy paljon, saatetaan jätteiden kuljettamisessa ottaa avuksi myös ketterä Bobcat-kauhakuormaaja.

Tietyissä tapauksissa, yleensä ulkotiloissa, voidaan asbestien purkamisessa käyttää työmenetelmänä myös huputetuilta rakennustelineiltä tehtävää märkähiekkapuhallusta, niin sanottua paikallista pussipurkua tai kohdepoistoa, joissa hyödynnetään alipaineimureita asbestipölyn leijailun eliminoimiseksi. Joskus julkisivujen ja kattojen kokonaisia rakennuselementtejä voidaan irrottaa myös kokonaisina ja siirtää ne sellaisinaan suojatuille ja varoitusmerkein varustetuille asbestijätelavoille. Kaikkien asbestijätteiden lopullinen kohtalo on aina sama: tiiviisti pakatut jätteet toimitetaan alueen jäteasemalle, jossa ne haudataan välittömästi maan sisään.

Mitä asbestin purkaminen maksaa?

Kuten mikä tahansa purkuprojekti, myös asbestipurkuprojektit ovat kaikki omanlaisiaan. Lotus huolehtii varmalla osaamisella niistä kaikista, olipa kyseessä tuiki tavallinen omakotikohde tai haastavuudeltaan vaativampi teollisuuslaitos tai -kiinteistö. Asbestipurkamisen hintaan vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät:

 • Purkukohteen koko, sijainti, haastavuustaso ja laajuus
 • Suunnittelutyöt
 • Suojaus ja osastointi
 • Purkutyöt
 • Asbestijätteiden pakkaus ja kuljetus
 • Hävitettävien asbestien laatu ja määrä
 • Työmaan siivous
 • Puhtausmittaus siivouksen jälkeen

Asbestipurkuprojektia suunnittelevan muistilista:

 • Ennen vuotta 1994 rakennetuista kohteista purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä etukäteen. Töitä ei saa aloittaa ennen asbestikartoituksen tekemistä.
 • Laadukkaaseen asbestikartoitukseen panostaminen ja sertifioitujen AHA-asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoiden käyttäminen kannattaa. Siten voit varmistua kartoittajan osaamisesta sekä minimoida mahdolliset yllätykset ja lisäkustannukset varsinaisen purkamisen jo käynnistyttyä.
 • Asbestipurku on luvanvaraista toimintaa ja se edellyttää aina myös asbestityöilmoituksen tekemistä Aluehallintovirasto AVI:lle. Ilmoituksen täytyy pitää sisällään tiedot myös kaikkien asbestityötä tekevien henkilöiden pätevyydestä (asbestipurkutyölupa).
 • Asbestia on olemassa montaa sorttia, joiden yleisyydessä ja myös vaarallisuudessa on eroja. Jos kohteessa on ns. sinistä asbestia (krokidoliittia), sen purkaminen edellyttää erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta mm. kohteen osastoinnissa ja työn tekijöiden suojaamisessa.
 • Jotta tekemisen turvallisuus pysyy hankkeen alusta loppuun parhaalla mahdollisella tasolla, kannattaa asbestipurkamiseen käyttää kokenutta ja asiansa 100-prosenttisesti osaavaa kumppania, kuten Lotus Demolitionia.

Asbestipurkua ja haitta-ainepurkua Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Oulussa ja muualla Suomessa

Lotuksen sertifioidut asbestikartoittajat ja asbestipurkajat palvelevat luotettavasti ja vahvalla ammattitaidolla kautta maan. Olemme historiassamme purkaneet asbestia sisältäviä rakenteita lukemattomista erilaisista ja -kokoisista asuin-, liike-, ja teollisuuskohteista kaikkialla Suomessa.  

Ota yhteyttä alla oleviin asiantuntijoihimme tai jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset