Asbestipurku edellyttää kokeneeltakin tekijältä aina erityisen tiukkoja turvallisuustoimia

27.09.2022 – Uutinen

Täysin ilmatiivis osastointi sekä päästä varpaisiin -tason henkilönsuojaus ovat vaarallisen asbestin purkamisessa turvallisuuden A ja O. Lotuksella niistä huolehditaan kerta toisensa jälkeen alan vastuullisimman toimijan pieteetillä.

Asbesti on mineraali, jota on käytetty modernin rakentamisen historiassa lukemattomissa erilaisissa käyttökohteissa, mm. eristeissä, elementeissä, laatoissa ja maaleissa. Aiemmin asbestia pidettiin arvossaan sen hyvien palonkesto-ominaisuuksien vuoksi. Nykyään terveydelle erittäin vaaralliseksi tiedettyyn ja kokonaan kiellettyyn asbestiin törmätään lähinnä remontti- ja rakennuspurkuhankkeiden yhteydessä.

Asbestin purkaminen on tarkkaan säädeltyä: se edellyttää muun muassa lakisääteisen asbestikartoituksen laatimista, Aluehallintovirastolle tehtävän ennakkoilmoituksen tekemistä sekä sitä, että työn tekijällä on asbesti- ja haitta-aine eli AHA-pätevyys. Miten asbestipurkuprojekti viedään Lotuksella vastuullisesti maalinsa asti? Ja miten vaarallisesta työstä tehdään tekijöilleen ja ympäristölle turvallista?  Näihin kysymyksiin vastaa yhtiön asbesti- ja haitta-ainepurkuyksikön päällikkö Tommi Ylönen.

Asbestityön turvallisuussuunnitelma aina ensin

Kuten kaikessa purkamisessa, myös asbestipurkamisessa on tärkeintä turvallisuus. Asbestipurkamisessa turvallisuuden merkitys nousee Ylösen mukaan vielä ”peruspurkamista” huomattavasti suurempaan merkitykseen. Ollaanhan siinä läheisissä kosketuksissa hengenvaarallisten ja erittäin helposti ilmassa leviävien aineiden kanssa. Jokaiselle asbestipurkamisen projektille laaditaan jo työn suunnitteluvaiheessa erillinen lakisääteinen asbestiturvallisuussuunnitelma.

– Tällä varmistetaan, että asbestiasiaan kiinnitetään projektin kokonaisturvallisuudessa varmasti tarpeeksi huomiota. Asbestiturvallisuussuunnitelma pitää sisällään hyvin yksityiskohtaiset tiedot projektista aina sen tekijöistä aikatauluihin ja materiaaleista käytettäviin menetelmiin asti. Tämä suunnitelma käydään kaikkien projektin vaikutuspiirissä olevien tahojen kanssa läpi ennen töiden aloittamista. Lisäksi meillä on asiaan liittyen vielä omalle henkilöstölle erillinen tsekkilista, Ylönen kertoo.

Osastointi ja henkilönsuojaus tehokkaan pölynhallinnan osat   

Varsinaisen purkutekemisen turvallisuudessa on peruspilareita kaksi: työkohteen alipaineistettu osastointi sekä tekijöiden henkilökohtainen suojautuminen.

– ­Osastointi suunnitellaan ja rakennetaan aina kohteen ehdoilla, eli kahta täysin samanlaista toteutusta ei ole olemassa. Käytännössä asbestipurun kohde, eli se tila rajataan ilmatiiviiksi muovikalvoseinillä. Osastoinnin sisäänkäynniksi rakennetaan sulkutunneli, jossa on omat osionsa suojavarusteiden pesua ja riisumista sekä työntekijöiden puhdistautumista varten.

– Saneerattavissa kohteissa teipit ja purettavissa kohteissa uretaanit ovat tiivistämisvaiheessa ahkerassa käytössä. Lopuksi purkutila alipaineistetaan koneellisesti ja sen tiiveys koestetaan huolellisesti. Jos jossain falskaa, alipaineen seurantajärjestelmän sensorit värähtävät ja sen hälytysvalot ja -pillit räpsähtävät päälle. Turvallisuuden varmentava lakisääteinen alipaine ja sen seurantajärjestelmä ovat käytössä koko asbestipurkamisen alusta loppuun asti, Ylönen kertoo.

Paitsi purkukohteen ympäristön suojaaminen myös tekijöiden henkilökohtainen turvallisuus on asbestitöissä kriittisen tärkeää. Siihen liittyvät asiat iskostetaan tekijöiden mieliin jo AHA- eli asbesti ja haitta-ainekurssilla, jonka henkilökohtaisesta läpäisystä täytyy olla jokaisella purkajalla mustaa valkoisella ennen purkutöihin ryhtymistä.

– ­Vaarallinen asbestipöly on niin hienojakoista, että se menee niin sanotuista tavallisista kasvomaskeista ihan heittämällä läpi. Asbestipurkutöissä jokaisella työntekijällä oma henkilökohtainen moottoroitu suojanaamarinsa, jonka tiiveys on testattu tekijän omalla naamalla. Lisäksi kaikilla on koko kropan peittävät suojahaalarit sekä helposti puhtaaksi pestävät turvasaappaat. Hanskat, kypärät muut henkilönsuojaimet siihen päälle vielä, eli melkoisia avaruusukkoja nuo meidän purkajat siellä työmaalla muistuttavat, Ylönen kuvailee.

Jätteet säkkiin – heti eikä huomenna

Asbestipurkutyömaan käytännön turvallisuus on siis Lotuksen työmailla projektista toiseen niin sanotusti jiirissä. Entä miten se itse purkaminen tapahtuu, kun työn kohteena on vaarallista asbestia sisältäviä rakennusosia?

– Mainitsemani osastointi on se yleisin työmenetelmä. Joskus ulkona esimerkiksi märkähiekkapuhalluksella tehtävässä maalien poistossa saatetaan käyttää huputettuja rakennustelineitä. Tietyissä kohteissa, pääasiassa ulkotiloissa, voidaan joitain levymuotoisia rakennusosia poistaa myös kokonaisina ja lisäksi joskus voidaan hyödyntää kohdepoistoa tai niin sanottua paikallista pussipurkua. Siinäkin on käytössä alipaineimurit, jotka varmistavat ettei haitallisia hiukkasia lähde leijailemaan taivaan tuuliin.

Asbestien purkaminen tapahtuu tavallisesti suurelta osin käsipurkuna; kontrolli haitallisten hiukkasten leviämisestä on Lotuksella kokeneissa käsissä. Purkujätteet pakataan aina niiden irrotuksen jälkeen ilmatiiviisiin ja virallisin varoitusmerkein varustettuihin pusseihin.

– Tärkeää on, että vaaralliset materiaalit päätyvät sinne säkkiin välittömästi niiden irrotuksen jälkeen. Asbestijätteitä ei siis voi koskaan jättää mihinkään työmaalle lojumaan. Joskus kokonaisina irrotetut levyt voidaan nostaa sellaisinaan suojatulle ainoastaan asbestikäyttöön tarkoitetulle lavalle. Kaikki asbestijäte kuljetetaan jäteasemalle, josta se löytää lopullisen hautansa syvältä maan sisästä, Ylönen kertoo.

Asbesti- ja haitta-ainepurut

Mittaus varmistaa kohteen puhtauden

Kun purkaminen on saatu valmiiksi ja siivous tehty, varmistutaan kohteen puhtaudesta, eli turvallisuudesta, perusteellisilla mittauksilla. Tavallisesti käytössä on menetelmä, jolla on raflaava nimi: aggressiivinen ilmamittaus.

– Vaikka nimi on maallikon korvaan ehkä hiukan kummallinen, kyse ei ole mistään nyrkit ojossa ja hampaat irvessä tehtävästä näytteiden keräilystä, Ylönen hymyilee. 

– Aggressiivinen ilmamittaus on tieteellinen näytteenottometodi, jossa pinnoille laskeutuneita hiukkasia nostetaan uudelleen ilmaan ja kerätään siten ilmanäytteitä mahdollisista haitallisista aineista. Kerätyt näytteet viedään sertifioituun ja akkreditoituun laboratorioon analysoitaviksi. Vasta kun tulos on puhdas, voidaan osastointi purkaa ja luovuttaa työ tilaajalle, Ylönen summaa työprosessin vaiheet.