Teollisuuspurku on Lotuksen kovinta ydinosaamista. Olemme vaativien teollisuuden purkutöiden toteuttajana Pohjoismaiden kokenein ja kattavimmilla referensseillä varustettu purkuyhtiö. Puramme kaikenlaiset teollisuus- ja tehdaskohteet turvallisesti ja vastuullisesti: olemme historiamme saatossa ansioituneet muun muassa paperitehtaiden, sellutehtaiden, terästehtaiden sekä voimalaitosten ja jopa kokonaisten tehdasalueiden purkajana. Teollisuuspurussa korostuu huolellisen suunnittelumme merkitys: sen avulla me pidämme huolen, että haastavatkin projektit etenevät luotettavasti aikatauluissaan ja että työmaiden turvallisuus pysyy parhaalla mahdollisella tasolla kaikissa tilanteissa.

Mitä teollisuuspurku on?

Teollisuuspurku on periaatteessa rakennusten purkamista siinä missä mikä tahansa muukin purkaminen. Mutta erojakin on. Ne tekevät teollisuuspurusta tavallista purkamista vaativampaa ja haasteellisempaa. Yksi keskeisimmistä teollisuuspurulle ominaisista lähtökohdista on se, ettei purkaminen saa häiritä tai muuten vaarantaa tehtaan tai laitoksen prosessien jatkuvuutta. Toisin sanoen, esimerkiksi tehdasalueen keskellä tai tehdaskiinteistössä sisällä tapahtuva purkaminen ei saa aiheuttaa tehtaan tuotantoon katkoksia; voimalaitoksen tai lämpölaitoksen pitää pystyä jatkuvasti toimimaan tavalliseen tapaansa.

Toinen teollisuuspurun erityispiirre liittyy mittakaavaan ja purettavien rakenteiden laatuun: teollisuuskohteissa rakennukset ja rakennelmat ovat yleensä erityisen raskaita, korkeita ja muutenkin massiivisia. Sellutehtaan kattilat, voimalaitoksen turbiinit tai vaikka öljyjalostamon piiput ovat kohteita, joiden menestyksekäs purkaminen edellyttää vahvaa kokemusta vastaavista hankkeista. Lisäksi teollisuuskohteissa syntyvien purkumateriaalien tonniluvut huitelevat monesti omissa sfääreissään, tavallisesti useissa kymmenissä tuhansissa. Se luo omat eritysvaatimuksensa erityisesti purkumateriaalien logistiikan järjestämiselle ja jätteiden käsittelylle.

Teollisuuspurkamisessa kokemus puhuu

Lotuksen ensiluokkainen teollisuuspurkamisen osaaminen perustuu kattavaan kokemukseen. Me olemme oppineet nämä hommat suunnittelupöytien ääressä ja koneiden puikoissa – kädet savessa, kuten sanotaan. Teollisuuspurkamisen eri työvaiheiden luotettavuuden, vastuullisuuden ja turvallisuuden takaavat toimintamallimme on koestettu muun muassa Mussalon, Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin voimalaitosten sekä Äänekosken sellutehtaan purkutyömailla. Me tiedämme toimintamalliemme olevan kaikilla mittapuilla alamme parhaita! Myös tekijäjoukkomme on vakuuttava ja erittäin osaava: tiimiemme jäsenistä jokainen on oman alansa vahva ammattilainen. Henkilöstömme pelaa täsmällisesti yhteen keskenään ja asiakkaan kanssa – heti suunnittelusta lähtien ja aina työmaan loppukatselmukseen asti.

Tarjoamme teollisuuspurkamisen kokonaispalvelun kaikenlaisiin kohteisiin:

  • Voimalaitokset
  • Paperi- ja sellutehtaat sekä sahat
  • Öljyjalostamot
  • Teräs- ja kemianteollisuuden jalostamot ja tehtaat
  • Tehtaiden yksittäiset osat: säiliöt, kattilat, koneet, laitteet ja linjastot
  • Kokonaiset tehdasalueet
  • Savupiiput
  • Muut tehtaat ja laitokset
  • Teollisuuskohteiden haitta-aine- ja asbestipurku

Luotettava, läpinäkyvä ja turvallinen teollisuuspurku

Kun teet yhteistyötä kanssamme, voit olla varma siitä, että pidämme lupaukset, jotka annamme. Luotettavuutemme näkyy esimerkiksi siinä, että markkinajohtajana meillä on aina tarvittavat resurssit projektien läpiviemiseen niin työntekijöiden, koneiden kuin taloudellisten reunaehtojen osalta.

Projektinhallinta on todellinen vahvuutemme etenkin suurissa teollisuuden purkukohteissa. LotusExtra-verkkopalvelumme kautta myös asiakkaamme saa aina ajan tasalla olevan näkymän purkutyön etenemiseen. Lisäksi LotusExtra kertoo asiakkaalle purkamisessa syntyvät materiaalit, purkamisen hiilijalanjäljen, työturvallisuushavainnot, kustannukset sekä koko joukon muuta hyödyllistä tietoa.  

Projektinhallintamme keskeinen päämäärä on työturvallisuus, joka on myös kaiken tekemisemme lähtökohta. Teollisuuskohteissa varmistumme aina siitä, että työmaalla noudatetaan myös työn tilaajan turvallisuussäädöksiä ja -määräyksiä, omien ISO-sertifioitujen järjestelmiemme lisäksi. Meillä Lotuksella lähdetään liikkeelle siitä, että niin purkutyötä suorittavat kuin alueella muuten liikkuvat henkilöt ovat aina turvassa. Me teemme aina tiivistä turvallisuusyhteistyötä asiakkaamme kanssa: työmaan turvallisuutta valvotaan jatkuvasti ja mahdolliset poikkeamat raportoidaan ja dokumentoidaan välittömästi.

Monipuolinen kalusto vaativaan teollisuuspurkuun

Vaativien teollisuuskohteiden purkaminen edellyttää myös kalustolta enemmän. Lotuksen konearsenaali ulottuu ja soveltuu kaikenlaisiin projekteihin. Pystymme purkamaan monien kymmenien metrien korkeuteen ulottuvat rakenteet hallitusti ja tehokkaasti aikataulussaan. Kaivinkoneissamme riittää vääntöä tilanteessa kuin tilanteessa, SkipUp-lavoin varustetuissa kuorma-autoissamme kapasiteettia myös jätemääriltään mittavimpien purkutyömaiden tarpeisiin.

Myös tehdasalueiden piipunpurut kuuluvat repertuaariimme: olemme toteuttaneet muun muassa Suomen korkeimman, 153 metriä korkean piipunpurkutyön Kristiinankaupungissa. Itse kehittämällämme purkajalaitteella piippujen purkaminen on hallittua ja aina ehdottoman turvallista.  

Teollisuuden laitteet ja koneet kiertoon Second Hand -palvelulla

Teollisuuden purkuprojekteissa korostuu aina myös ympäristövastuullisuus. Me huolehdimme jätteiden lajittelusta purkamisen aikana ja toimitamme materiaalit uudelleenkäyttöön kiertotalouden periaatteita noudattaen. Laskemme purkuprojektille hiilijalanjäljen ja sovittaessa jälleenmyymme laitoksista poistettavat laitteet ja koneet uusille omistajilleen. Jälleenmyyntimme avulla voimme auttaa purkutyön tilaajia ympäristötavoitteittensa täyttämisessä: vähennämme syntyvän jätteen määrää ja pienennämme purkuhankkeen hiilijalanjälkeä.