Lotuksella haastavat hommat hallussa: Bolidenin 90-metrinen piippu purettiin turvallisesti pala palalta

30.08.2021 – Uutinen

Metallinjalostusyritys Boliden Harjavallan rikkihappotehtaan vanhan maamerkin purkaminen oli Lotus Demolitionille innostavan haasteellinen ja samalla myös kehittävä projekti. Tekemisen kokonaisvaltainen turvallisuus varmistettiin tinkimättömällä suunnittelutyöllä ja vahvalla ammattitaidolla – sekä uutta piipunpurkajalaitetta käyttämällä.

Keskellä Harjavallan Suurteollisuuspuistoa seisoi vielä vuoden 2021 alussa reilu 90-metrinen kaksoisrakenteinen piippuvanhus, jonka ikä huiteli kuusissakymmenissä. Tiilisydäminen ja betonivaippainen piippu päätettiin purkaa, koska vuonna 1995 käytöstä poistetun piipun ympäristölleen aiheuttamat riskit kasvoivat vuosi vuodelta.

Boliden Harjavallan mekaanisen puolen pääsuunnittelija Hannes Vainio kertoo, että turvallisuus oli paitsi tärkein syy piipun purkamiselle, myös kriittinen reunaehto itse purkutyön toteuttamiselle.

– Eroosio kulutti piipun ulkopintoja, mistä aiheutui jatkuvasti kasvava riski alas putoaville tiilen- ja betoninkappaleille. Vanha piippu sijaitsi tehdasalueemme ytimessä ja sen välittömässä läheisyydessä oli aktiivisessa prosessikäytössä olevia rakennuksia sekä putkikanavia ja -siltoja. Lisäksi alueella liikkuu ihmisiä. Me halusimme poistaa turvallisuusriskit purkamalla piipun – ja toteuttaa sen hallitusti ja turvallisesti.

Lotus Demolition valikoitui Bolidenin piipun purkajakumppaniksi monivaiheisen ja perusteellisen prosessin kautta.

Uusi piipunpurkajalaite yhtenä turvallisuuden takeena

Bolidenin piippuprojekti polkaistiin käyntiin alkuvuodesta 2021. Hankkeen suunnitteluvaihe riskikartoituksineen kesti 4 kuukautta, minkä jälkeen tehtiin perusteelliset suojaukset työmaalla. Varsinaisiin purkutöihin tartuttiin toukokuussa ­– ja heinäkuussa homma oli paketissa.     

Lotuksen projektipäällikkö Petri Saikkonen kertoo, että Bolidenin piipun purkamista varten kehitettiin kokonaan uudenlainen piipunpurkajalaite, jonka avulla haastava ja erityistä turvallisuutta edellyttänyt projekti saatettiin viedä menestyksekkäästi maaliinsa. Käytännössä uusi piipunpurkaja koostuu piipun päälle asennettavasta ja sen seiniin tukeutuvasta kehikosta sekä varsinaista purkutyötä tekevistä purkuroboteista.

– Uusi laite teki purkutyöstä merkittävästi tavanomaista nosturipurkua hallitumpaa. Se oli ensiarvoisen merkittävä hyöty, kun purkukohdetta ympäröivän muun tehtaan toimintaan ei missään tapauksessa haluttu keskeytyksiä. Piippu purettiin kerros kerrokselta ylhäältä alaspäin, ja puretut ainekset tuotiin alas turvallisesti piipun sisäpintaa pitkin. Lisäksi piipun reunoja vasten makaavat turvahelmat varmistivat, ettei tiilen- tai betoninkappaleita päätynyt ei-toivottuihin paikkoihin.

Vanhan piipun kaksoisrakenne toi tekemiseen oman haasteensa, mutta Lotuksella oli kontrolli käsissään koko ajan.

– Pyrkimyksemme oli pitää tiilet ja betonit purkua tehtäessä erillään, jotta eri ainesten lajittelu sujuu tehokkaammin. Ja näin myös tapahtui. Uusi piipunpurkajalaite oli ensimmäistä kertaa meillä käytössä, ja itse jopa hiukan yllätyin, että on se vaan pirun hyvä peli, Saikkonen naurahtaa.

 – Toki uuden laitteen käyttöön liittyy vielä opettelua, oppimista ja kehitystyötä, jotta sen koko potentiaali saadaan hyödynnettyä, hän täsmentää lopuksi.