Lotus Demolition tarjoaa linjasaneerauksiin asiakasta helpottavan konseptin, joka tuo ratkaisun kohteen kokonaishallintaan. Se muun muassa varmistaa katkeamattomat siirtymiset työvaiheesta toiseen ja varmistaa urakan pysymisen aikataulussa.  

Kun toimit Lotuksen kanssa, kumppaninasi on yksi toimija, joka ottaa vastuun ja johdon koko projektista alusta loppuun ja dokumentoi kokonaisuuden. Näin saadaan monia etuja liittyen työn laatuun ja tehokkuuteen. Lisäksi projektista syntyy kokonaisvaltainen dokumentaatio.

Mitä Lotuksen linjasaneerauskonsepti sisältää?

Linjasaneerauskonseptissa kartoitamme saneerauksen suunnittelua varten kohteen haitta-aineet, suojaustarpeen ja rakenteet. Hoidamme kohteen olosuhdehallintapalvelut kuten erilaiset suojaukset, pölynhallinnan ja kosteus- ja lämpötilaseurannan. Olosuhdeseuranta voidaan tarvittaessa toteuttaa Online-seurantana. Lisäksi konseptimme pitää sisällään kaikki linjasaneerauksen purkamiseen liittyvät työt, kuten haitta-ainepurku, käsipurku, timanttiporaus ja -sahaus sekä roilot.

Purkamisen lisäksi teemme palokatkot ja rappaamme lopuksi pinnat uudelleen tasaiseksi seuraavaa työvaihetta varten. Lisäksi toimitamme jätteet käsiteltäväksi asianmukaisesti ja dokumentoimme koko projektin alusta loppuun.