Miten omakotitalon purkamisen hinta lasketaan?

Jokainen purettava omakoti- tai pientalo on yksilö, jonka purkamisen hinta määritellään tapauskohtaisesti. Keskeisimmät purkamisen hintaan vaikuttavat tekijät ovat rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala sekä rakennusten pääasiallinen rakennusmateriaali: Onko tontilla päärakennuksen ohella piharakennus tai useampia? Onko kyseessä puutalo, tiilitalo vai betonielementeistä valmistettu kivitalo? Olipa kohde minkälainen tai kokoinen tahansa, me lotuslaiset otamme homman hoitaaksemme ja palvelemme sinua vahvalla osaamisella projektin kaikissa vaiheissa.

Omakotitalon purkamisen hinta määritellään seuraavien kysymysten kautta:

 • Kuinka monta rakennusta puretaan?  
 • Mikä on rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala?
 • Onko kohteessa kellari?
 • Onko kohteessa öljysäiliö tai useampia?
 • Tarvitaanko haitta-ainekartoitusta ja kuka sen tekee?
 • Kuka hakee kohteelle lakisääteisen purkuluvan?

Jos olet esimerkiksi ostanut tai ostamassa tonttia, jolla seisoo vanha rakennus, purkukuntoinen mummonmökki, omakotitalo tai pientalo, voit laskea purkamiselle suuntaa antavan hinta-arvion tässä ja nyt. Purkamisen hinnan laskemisen jälkeen voit jättää meille halutessasi myös yhteydenottopyynnön. Vastaamme viestiisi tuossa tuokiossa – kuten purkualan ykköstekijältä odottaa saattaa! 

Laske oman kohteesi purkamiselle hinta. Kokeile Purkulaskuria tästä.

Miksi valita pientalon purkajaksi Lotus Demolition?

Koska nyt kehutaan itseä, pidetään sen mitta maltillisena: Olemme purkamisen markkinajohtaja Suomessa ja osa Pohjoismaiden suurinta purkualan yritystä. Osaamisemme ja asiantuntijuutemme on sen mukaista, alan parasta. Olemme vuosien ja vuosikymmenten aikana purkaneet ihan kaikenlaisia kohteita: ansioluettelostamme löytyy isoja ja pienempiä, monimutkikkaita ja suoraviivaisempia projekteja.

Omakotitalon purkupalvelua etsivälle haluamme painottaa, että jokainen työ ja asiakas on meille yhtä tärkeä. Kun valitset meidät, saat heti hankkeen alkumetreillä palvelukseesi porukan, joka hoitaa työn turvallisesti, tehokkaasti, luotettavasti ja ennen kaikkea vastuullisesti kalkkiviivoille asti. Yhtä kaikki, saamme asiat sujumaan, teemme purkuprojektin sinulle erittäin helpoksi ja huolettomaksi.

Minkälaisia vaiheita omakoti- tai pientalon purkamiseen kuuluu?

1. Suunnittelu, purkukartoitus ja haitta-ainekartoitus

Pientalon, omakotitalon tai minkä tahansa muun rakennuksen purkaminen on poikkeuksetta mittava projekti, johon on syytä valmistautua huolella. Perusteellisella suunnittelulla varmistetaan, että purkutyöt rullaavat luotettavasti ja kustannustehokkaasti sekä tekijöilleen ja ympäristölle turvallisesti alusta loppuun asti. Lotus on purkualan edelläkävijä, jonka suunnittelussa panostetaan voimakkaasti myös kestävään kehitykseen.     

Hyvä esimerkki tästä on tarjoamamme vapaaehtoinen purkukartoitus, joka tehdään jo ennen purkuluvan/rakennusluvan hankkimista. Purkukartoituksessa kohde ja sen materiaalit dokumentoidaan huolellisesti, mikä luo parhaat mahdolliset edellytykset materiaalien ympäristövastuulliselle hyödyntämiselle, eli uudelleenkäytölle ja kierrättämiselle. Purkukartoituksen tietoja voidaan käyttää myös rakennus- ja purkuluvan yhteydessä edellytettävän rakennus- ja purkujäteilmoituksen laatimisessa.

Ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten purkaminen edellyttää aina haitta-aine- ja asbestikartoituksen tekoa, jossa selvitetään pitääkö rakennus sisällään esimerkiksi terveydelle vaarallisia ja siten erikseen purettavia aineita tai materiaaleja. Haitta-aine- ja asbestikartoitus voidaan tehdä myös vapaaehtoisen purkukartoituksen osana.  

2. Omakotitalon purkuluvan hakeminen

Kuten rakentaminen myös purkaminen on luvanvaraista toimintaa. Vaikka tontilla sojottava mummonmökki siis miten notkuisi, sitä ei saa etenkään asemakaava-alueella keikauttaa lopullisesti kumoon omin nokkineen. Purkulupa haetaan oman kunnan rakennusvalvonnasta, ja sen voi tehdä joko purkutyön tilaaja tai purkamisen suorittava yritys.

Asemakaava-alueen ulkopuolella omakoti- tai pientalon purkamiseen riittää tavallisesti purkuilmoitus, joka on tehty vähintään 30 päivää ennen töiden aloittamista. Hyvä toimintatapa lupa-asioissa on, että niihin kysyy varmuuden oman kunnan rakennusvalvonnasta. Kun valitset omakotitalon purkajaksi Lotuksen, huolehdimme sovittaessa myös kaikista purkamiseen liittyvistä lupa- ja ilmoitusasioista viranomaisten suuntaan.

 3. Purkutyömaan valmistelu

Ennen varsinaisiin purkutöihin tarttumista valmistellaan kiinteistö ja sen ympäristö tuleviin koitoksiin huolellisesti. Omakotitalo tyhjennetään irtaimesta ja kaikki kierrätykseen kelpaava toimitetaan mahdollisuuksien mukaan uuteen käyttöönsä: huonekalut kierrätyskeskukseen ja niin edelleen. Tietyissä tapauksissa jotkin rakennuksen osat, kuten kattotiilet ja -tuolit sekä ikkunanpuitteet, voidaan purkaa kokonaisina ja myydä eteenpäin.

Jotta purkaminen on turvallista, työmaa-alue aidataan ja kiinteistöstä katkaistaan vesi ja sähköt. Kun purkukumppanina on Lotus, ei työmaan valmistelu edellytä tilaajalta erityisiä toimenpiteitä. Isot ja pienet työvaiheet, me hoidamme ne luotettavasti ja juuri siinä laajuudessa kuin sovittu on!  

4. Purkutyöt käyntiin

Kun purkutyöt käynnistyvät, on etenemisen päälinja seuraava: pienemmästä suurempaan ja sisältä ulos. Töitä tehdään niin raa’an ronskia ihmislihasta käyttäen kuin erilaisia ja -kokoisia työkaluja ja koneita hyöydyntäen. Parhaimmillaan omakotitalo puretaan Lotuksen toimesta maan tasalle yhdessä päivässä, jätteiden lajittelu ja kuljetus eteenpäin ottavat lisäksi oman aikansa. Hötkyily ja hoppu ovat työmaittemme arjessa täysin vieraita käsitteitä, varmistumme aina ensin tekemisen turvallisuudesta.  

Lotuksella on kaikissa kohteissa, myös omakotitaloissa, käytössä lajitteleva purkutapa. Siinä materiaalit luokitellaan työmaalla pääsääntöisesti viiteen ryhmään, kukin omalle lavalleen:

 • betoni-, tiili-, ja kipsijätteet
 • kyllästämättömät puujätteet
 • metallijätteet (rännit, kaiteet, tikkaat, vesiputket, säiliöt ja kattopellit)
 • maa-aines- ja kiviainesjätteet
 • Muut (eristeet jne.)

Lajitellut jätejakeet toimitetaan asianmukaisiin käsittely- ja hyödyntämispaikkoihin. Pyrkimyksenä on saada materiaalit hyödynnettyä niin tehokkaasti uudelleen kuin se on kohtuuttomia lisäkustannuksia aiheuttamatta ja jätteiden tekniset ominaisuudet huomioiden mahdollista. Huomattavaa on, että lajittelun avulla voidaan pitää projektin kustannukset maltillisina, sillä sekajätteen jätemaksut ovat lajiteltuja jakeita korkeampia.

5. Omakotitalon purkuhankkeen päättäminen

Purkuprojektin viimeinen vaihe on loppukatselmus: käymme yhdessä työn tilaajan kanssa läpi, että hommat tehtiin kuten sovittiin. Työmaa ja sen lähiympäristö tarkastetaan ja tontti siivotaan uutta rakennusta odottamaan. Samalla varmistutaan myös siitä, että jäteraportit ja siirtoasiakirjat on tehtynä.