Mitä rakennusten purku on?

Rakennusten purkaminen on vaativaa erityisosaamista, kunnon kalustoa sekä ehdotonta suunnitelmallisuutta edellyttävää toimintaa – kaikkea muuta kuin puskutraktori käyntiin ja vanhat tönöt tasaisiksi -tekemistä siis. Virallisesti rakennusten purkaminen rinnastetaan rakentamiseen, ja siihen sovelletaan samaa maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä.

Ja kuten rakentamista, myös rakennusten purkamista on hyvin monenlaista: yksinkertaisimmillaan projektit voidaan luokitella saneerauspuruksi, jossa rakennus puretaan osittain sekä kokonais- tai massiivipuruksi, jossa rakennus puretaan kokonaan vesikatosta perustuksiin asti. Joskus purkutyön kohteena saattaa olla yksi tietty rakennuksen osa, kuten hissi tai liukuportaat.

Minkälaisia rakennuksia ja kiinteistöjä Lotus Demolition purkaa?

Me puramme Suomessa kaikenlaisia rakennuksia, niiden kokoon, rakennusmateriaaleihin, vaativuusluokkaan tai muihin ominaispiirteisiin katsomatta. Jokainen purkutyöurakka ja asiakas on meille yhtä tärkeä – ja palvelumallimme kerrasta toiseen yhtä perusteellinen. Vaikka olemme pitkän historiamme saatossa pistäneet mataliksi paljon ”ihan tavallisia” purkukuntoisia taloja, kaikkein komeimmat kannukset olemme keränneet vaativissa massiivipurkamisen kohteissa, muun muassa laajamittaisissa tehdas- ja voimalaitoshankkeissa. Löytyypä purkureferenssiemme runsaasta joukosta käytöstä poistettuja polttolaitoksia, vesitorneja, savupiippujakin – sekä vanha mäkihyppymäki!    

Saat meiltä rakennuspurkutyöt suuriin ja pienempiin kohteisiin:

Miksi tilata rakennuksen purku-urakoitsijaksi Lotus Demolition?

Rakennusten oikeaoppinen purkaminen ei ole kenen tahansa tuhoamisesta ja toiminnasta tykkäävän kaivurikuskin hommaa – etenkään, jos asiat halutaan tehdä kunnolla ja oikein, eli suunnitelmallisesti, turvallisesti, vastuullisesti sekä ennen kaikkea, laki- ja säädöspykäliä noudattaen. Kun valitset purkukumppaniksi Lotuksen, tarttuu urakkaan ammattilaisten tiimi, jolle edellä mainitut periaatteet ovat päivänselvä juttu. Olemmehan osa Pohjoismaiden kokeneinta rakennuspurkuyritystä ja alan markkinajohtaja Suomessa.

Talleistamme löytyy kaiken kattava konearsenaali purkurobotteineen ja SkipUp-lavoineen, ammattitekijöiltämme puolestaan lihaksia ja älliä kaikkein vaativimpienkin kohteiden luotettavaan purkamiseen. Kokonaispalveluumme kuuluu projektin suunnittelu, johtaminen, dokumentointi sekä läpivienti – tilaajan näkövinkkelistä homma hoituu varsin vaivattomasti.

Huolehdimme aina myös purkujätteen kierrätyksestä ja mittaamme purkutyön hiilijalanjäljen. Asiakkaanamme pääset seuraamaan purkuprojektin etenemistä reaaliaikaisesti, eli pysyt jatkuvasti kartalla missä vaiheessa työmaalla mennään. Lue reaaliaikaisesta seurannasta lisää täältä.

Miten kiinteistöjen ja rakennusten purku tapahtuu?

Aivan kuten rakennuksen rakentaminen myös sen purkaminen on prosessi, jonka jokainen vaihe vaatii omanlaistaan osaamista sekä työmaan eri toimintojen saumatonta yhteensovittamista. Purkaminen jos joku on joukkuepeliä, jossa päästään menestyksekkäästi maaliin ainoastaan yhteen hiileen puhaltaen. Pääpiirteissään jokainen purkutyö etenee alusta loppuun asti alla olevan kuvan mukaisesti.

.mobile-image {display: none;} @media screen and (max-width: 1000px){ .desktop-image {display: none;} .mobile-image {display: block;} }
Purkuprosessi

Purkamisen suunnittelu

Kun rakennus on päätetty purkaa, on varsinaisen purkutyön ensimmäinen vaihe hankesuunnittelu. Lotuksella purkusuunnitelmat ja –kartoitukset syntyvät alan parhaiden ammattilaisten suunnittelupöydillä, kattavan kokemuksen tuomalla tietotaidolla. Meillä huolellisen ja kattavan suunnittelun tärkein päämäärä on varmistua purkamisen turvallisuudesta ja riskittömyydestä niin työn tekijöille kuin purkukohteen lähiympäristöllekin. Purkusuunnitelma petaa pohjan myös tekemisen laadukkuudelle, sujuvuudelle ja tehokkuudelle sekä koko hankkeen ympäristövastuullisuudelle: kun syntyvät purkumateriaalit selvitetään, lasketaan ja tiedetään hyvissä ajoin etukäteen, on eri jakeiden kierrättäminen ja ohjaaminen uudelleenkäyttöön mutkattomampaa. Ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten purkukartoitukseen kuuluu aina myös lakisääteinen haitta-ainekartoitus, jossa selvitetään erikseen tehtävän asbesti- ja haitta-ainepurun tarve.

Purkutyöt kohteessa

Kun suunnitelmat ovat valmiit, ne käydään läpi hankkeen kaikkien osapuolten kesken. Ennen varsinaiseen purkutyöhön ryhtymistä pitää rakennuksen purkamiselle hakea asemakaava-alueella lakisääteinen purkulupa kunnan rakennusvalvonnasta. Joskus purkaminen edellyttää myös ympäristöluvan saamista. Kun lupalaput on leimattu, purkutyömaa voi alkaa. Purettava rakennus ja sen lähiympäristö aidataan turvalliseksi ja työmaa valmistellaan toimivaksi esimerkiksi logistiikkaa ajatellen. Ennen purkutyön aloittamista käydään myös turvallisuussäädökset ja -ohjeistukset läpi kaikkien työmaalla työskentelevien kesken.

Varsinainen purkaminen tapahtuu seuraavassa marssijärjestyksessä: uudelleen käytettävien laitteiden ja kalusteiden poisto, haitta-ainepurku, sisäpurku ja massiivipurku. Isossa kuvassa purkutyö etenee kuten maalaisjärjellä ajatellen odottaa saattaa: pala palalta pienemmästä suurempaan ja sisältä ulos. Toki todellisuudessa kohteen yksilölliset ominaisuudet tuovat työnkulkuun aina omat mausteensa ja kuten rakentamisessa myös purkamisessa, saattaa nurkan takan odottaa yllätyksiä. Huolellisen suunnittelun merkitys korostuu jälleen kerran!

Purkutyömaan arki on pääasiassa tätä: lekat heiluvat, piikkauskoneet pauhaavat, leikkurit leikkaavat, kahmarit repivät, murskaimet jyskyttävät ja kauhakuormaajat kippaavat tavaraa lavoille. Vaikka meno on välillä kuin toimintaelokuvissa, kaikkea tekemistä ja sen turvallisuutta valvotaan piinkovalla pieteetillä ja jatkuvasti.

Purkujätteiden jätehuolto

Purettuja jätteitä ja materiaaleja lajitellaan käytännössä kaiken aikaa purkutyön edetessä. Haitalliset aineet yhteen, puuosat toiseen, betonit kolmanteen, metallit neljänteen ikkunalasi viidenteen lokeroon ­– ja niin edelleen. Moderni ja vastuullinen purkaminen on alusta loppuun niin sanottua lajittelevaa purkua, ja se on meillä Lotuksellakin homman nimi.

Lajittelun tärkein päämäärä on saada mahdollisimman suuri osa rakennuksen materiaaleista uudelleen hyödynnettyä. Ja vaikka lajitteleva purku lähtökohtaisesti edellyttää työn tekemiseltä enemmän resursseja, sen avulla voidaan pitää jätemaksut pienempinä. Sekajätteen käsittelykustannukset kun ovat lajiteltua tavaraa huomattavasti korkeammat.

Purkutyömaan kaikkein suurin jätejae on yleensä betoni ja tiilet, jotka Lotus käsittelee Ämmässuon kierrätysasemalla. Lopputuotoksena syntyy sertifioitua purkubetonimursketta, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi maanrakennuksen tarpeisiin.

Purkuhankkeen päättäminen

Purkutyöhankkeen viimeinen vaihe on sen päättäminen: me lotuslaiset käymme yhdessä työn tilaajan ja tarvittaessa myös rakennusvalvonnan edustajan kanssa läpi, että tuli tehtyä mitä piti ja miten piti. Käytännössä työmaa tarkastetaan perusteellisesti ja tontti siivotaan paraatikuntoon mahdollista uutta käyttöään odottamaan. Hankkeen päättämisen yhteydessä varmistutaan myös siitä, että jäteraportit ja siirtoasiakirjat on tehtynä. Niiden avulla voidaan laskea jätteen hyödyntämis- ja loppusijoitusaste.