Tutkimuksesta turvallisuutta: Lotus Demolition mukana kartoittamassa ja torjumassa kvartsipölyn riskejä

02.05.2023 – Uutinen

Vuoden 2022 lopussa valmistuneessa tutkimushankkeessa tunnistettiin rakentamisen ja purkamisen työtehtävät, joissa kvartsipölyaltistuminen voi olla merkittävää. Lisäksi laadittiin yleiset ohjeistukset riskialttiiden töiden turvalliseen toteuttamiseen.

Turvallisuus on Lotus Demolitionille tärkeintä, se näkyy yhtiön toiminnassa kautta linjan. Purkualan vastuullisuuden edelläkävijä kehittää omien työmaidensa turvallisuutta pitkäjänteisesti ja panostaa ennen kaikkea ennakoivaan turvallisuustyöhön.

Viime vuosien aikana Lotus on ollut mukana kehittämässä rakentamisen turvallisuutta myös laajemmin, ennen kaikkea asiantuntemuksensa voimin ja tutkimuksen keinoin. Tuorein esimerkki asiasta on yhtiön osallistuminen Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa -hankkeeseen. Työterveyslaitoksen ja Tapaturva Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettu tutkimus saatiin päätökseen vuoden 2022 lopussa.

Lotuksella hankkeen vetäjänä toimi tutkimuspalveluiden toimialapäällikkö Arto Heino, joka tiivistää yhteistyöprojektin lähtökohdat ja taustat seuraavasti.

– Kvartsipölyaltistumiselle laadittiin valtakunnallinen sitova raja-arvo jo vuonna 2020. Sen jälkeen kvartsipölyasiaa on tutkittu ja asiaan liittyen on laadittu sopimuksia ja ohjeistuksia useilla aloilla, mutta rakennusala oli tähän asti jäänyt niistä paitsioon. Kvartsipölyn kuitenkin tiedetään olevan terveysriski myös rakentamisessa, eli tällaiselle tutkimukselle oli selvästi tilausta.

Kun Lotukselle tarjoutui mahdollisuus olla tutkimuksessa mukana, siihen myös tartuttiin.

– Me Lotuksella olemme alamme vastuullisia edelläkävijöitä. Kokemuksemme rakennuspurkamisesta ja tietotaitomme siihen liittyvistä asioista ovat tässä maassa ainutlaatuisia. Osaamiseemme selvästi luotetaan, ja tahdomme tietysti aina olla luottamuksen arvoisia, Heino kuvailee.

Riskityöt selville – ohjeistukset koko alalle

Laaja-alaisen tutkimuksen päämääränä oli tunnistaa rakentamisessa, ja myös purkamisessa, ne työtehtävät, joissa kvartsialtistuminen voi olla merkittävää. Altistumisriski tunnistettiin suureksi muun muassa hiekkapuhalluksessa, julkisivuelementtien purkutyössä, timanttiporauksessa ja välipohjien piikkauksessa.

– Meidän tärkein roolimme oli toteuttaa käytännön mittaukset työmaalla, eli tuottaa laadukasta dataa tutkimuksen käyttöön. Lisäksi olimme heti alusta lähtien mukana tutkimuksen johtoryhmässä muun muassa suunnittelemassa hankkeen toteutusta, Heino kertoo.

Tutkimuksessa arvioitiin myös erilaisten pölyntorjuntatoimien tehokkuutta kvartsipölyaltistumisen vähentämiseen.

– Pölynhallinta on meille arkipäivää niin saneerauspurkamisen kuin massiivipurkamisen työmailla. Vuosien ja vuosikymmenten aikana kerrytetty kokemuksemme tehokkaista pölyntorjunnan ratkaisuista oli tässä tutkimuksessa arvossaan, Heino kuvailee.

Kvartsipölytutkimuksen kaikkein konkreettisin ja oletettavasti myös laajimmin rakennusalan työturvallisuuteen vaikuttava anti oli mittausten ja analyysien pohjalta laaditut ohjekortit. Ne julkaistiin Työterveyslaitoksen verkkosivuilla vuoden 2023 alussa.      

– Terveydelle vaarallisen kvartsipölyn torjunta on työnantajan lakisääteinen tehtävä. Uudet ohjekortit antavat hyvin kouriintuntuvaa tukea tuon velvollisuuden täyttämiseen. Jokainen kortti sisältää työtehtäväkohtaisen riskiarvion sekä ohjeet työn turvalliseen suorittamiseen. Toivomme, että ohjekortit löytävät tiensä rakennusalan yritysten arkeen mahdollisimman laajasti ympäri Suomen, Heino summaa.