Kokeneen tekijän näytönpaikka: Pohjois-Karjalan keskussairaalan saneerauspurku on käynnissä nyt!

24.01.2023 – Uutinen

Kun saneerauspurkamisen kohteena on käynnissä oleva sairaala, on suunnitelmallisuus onnistumisen edellytys ja saumaton tiedonkulku hankkeen eri osapuolten kesken kaiken A ja O.
– Tässä projektissa on parempi pitää 10 palaveria liikaa kuin yksi liian vähän. Turvallisuus on tärkein, sanoo Lotuksen projektipäällikkö Teemu Häyrynen.

Joensuun Tikkamäellä tapahtuu: Pohjois-Karjalan keskussairaalassa on parhaillaan käynnissä laajamittainen peruskorjausprojekti, jossa on mukana myös Lotus Demolition. Purkualan edelläkävijän työlistalla on sairaalan viisikerroksisen E-siiven sisätiloihin ja julkisivuihin kohdistuva saneerauspurku. Lotuksen osalta projektin mittaluokasta kertovat seuraavat luvut: reilut 19 000 bruttoneliömetriä ja 85 000 kuutiometriä.

Tarkalleen ottaen saneerauspurkamista tehdään sairaalakiinteistön tiloissa, joissa sijaitsevat muun muassa leikkaus- ja synnytyssalit sekä röntgenosasto. Vaikka keskussairaalan E-siivessä on siis ollut syksystä 2022 lähtien ja on edelleen kesään 2023 asti täysi purkutohina päällä, on sairaala itsessään myös jatkuvasti käytössä. Mitä se merkitsee purkutyön suunnittelun ja sen tekemisen kannalta? Maalaisjärjellä ajateltuna yhtälö tuntuu olevan vähintäänkin haastava, jollei jopa sula mahdottomuus. Tähän kinkkiseen kysymykseen osaa vastata kokenutta Lotus-tiimiä luotsaava projektipäällikkö Teemu Häyrynen.

Aivan ensin hän kuvailee kohteen haastavuutta omin sanoin seuraavasti.

­-Teknisen vaativuuden näkökulmasta tämä sairaalaprojekti on meidänkin pitkällä mittapuullamme ihan siellä kärkikahinoissa isojen teollisuuspurkuprojektien kanssa. Purkutyömaata ympäröivät olosuhteet eli se, että sen välittömässä läheisyydessä on käynnissä sairaalan jokapäiväinen arki, on täytynyt ottaa perusteellisesti huomioon heti hankkeen alusta lähtien.

Saneerauspurkuhankkeen eteneminen onkin mietitty Lotuksella viimeistä piirtoa myöten etukäteen. Askelmerkit valmiiksi ensin, varsinainen purkaminen sitten, kuten vastuullisen purkajan toimintamalliin kuuluu.

– Tämä merkitsee ennen kaikkea sitä, että jokainen työvaihe on aikataulutettu ympäröivien tilojen käyttäjien ehdoilla. Tässä kohteessa ei missään nimessä voi lähteä esimerkiksi katkaisemaan sähköjä jostain tilasta, ellei siitä etukäteen ole sovittu ja samalla varmistettu, että se on sairaalan toiminnalle turvallista. Meille on tehty hyvin selväksi, milloin voi tehdä mitäkin, ja ne ohjeet ovat meidän työmaamme laki, Häyrynen painottaa.

Teemu Häyrynen

Tehokas tiedonkulku varmistaa turvallisuutta kaikille

Paitsi huolellinen riskianalyysi, suunnittelu ja aikatauluttaminen myös tehokas tiedonkulku on sairaalapurkuprojektin etenemisen ja onnistumisen ytimessä. 

– Tämä koskee pieniltäkin tuntuvia asioita. Informaation täytyy kulkea matalalla kynnyksellä ja jatkuvasti niin meidän Lotuksen ja muiden aliurakoitsijoiden, pääurakoitsijan kuin sairaalan henkilökunnan välillä. Ja se avainsana on nimenomaan jatkuvuus. Täällä on parempi pitää kymmenen palaveria liikaa kuin yksi liian vähän. Ja tietysti siinä työn ohessa jutellaan, kun toisiamme tavataan.

– Ylipäätään 110-prosenttinen fokus täytyy säilyttää kaikissa tilanteissa. Turvallisuuden varmistaminen on ykkösjuttu kaikessa purkamisessa, mutta sairaalaoloissa se saa ymmärrettävistä syistä vielä ihan kokonaan uusia ulottuvuuksia, Häyrynen kertoo.

Vaihe vaiheelta eteenpäin – mahdollisimman pienten haittojen periaatteella

Vaikka Joensuussa puretaan pääasiassa sisäseinien sekä lattioiden ja kattojen pintakerroksia, aiheuttaa purkutyö tiettyjä haittoja ympäristölleen – kuten aina. Koneet ja käsityökalut pitävät ääntä ja aiheuttavat myös tärinää, joka saattaa kantautua rakenteita pitkin kauaskin. Lisäksi purkamisessa irtoaa ilmaan pölyä ja muita epäpuhtauksia, jotka eivät sovi sairaalan ja sen hygienian pirtaan.

– Pyrimme minimoimaan lähiympäristölle aiheutuvat haitat kaikin keinoin. Esimerkiksi erilaisiin suojauksiin ja työmaan siisteyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Käytämme pääasiassa akkukäyttöisiä koneita, jotka ovat itsessään hiljaisempia eivätkä päästele pakokaasuja.  

– Lisäksi tekeminen on jaksotettu tarkemmin, eli työalueet ovat tavallisia purkukohteita pienempiä. Näin me voimme keskittyä tehokkaammin aina siihen yhteen työvaiheeseen kerrallaan ja sitä kautta varmistua mahdollisimman pienistä haitoista ympäröivien tilojen käyttäjille, Häyrynen kuvailee.

Joensuun vaativa sairaalapurkukohde on siis Lotuksella hyvissä käsissä. Kiitos kokemuksen mukanaan tuoman purkualan parhaan ammattitaidon.

– Kun kaikki riskit, olosuhteet ja osapuolet on otettu oikealla tavalla huomioon jo ennakkoon, on haastavakin kohde meidän tiimille viimekädessä melko suoraviivainen projekti. Tiiviillä yhteistyöllä mennään maaliin asti ja täytetään ne lupaukset, joita asiakkaalle olemme antaneet. Me näytämme, että Lotukseen voi luottaa, Häyrynen tiivistää hymyillen.