Mikä on kestävän kehityksen merkitys purkamisessa?

27.09.2023 – Blogi

Kasvavat väestömäärät, muuttuva yhteiskunta ja sen tarvitsemat erilaiset toiminnot muuttavat kaupunkikuvaa jatkuvasti. Rakennusten purkamisen perimmäinen syy onkin tavallisesti yksinkertainen: rakennus poistetaan tontilta, koska se on tullut elinkaarensa päähän ja/tai se ei enää vastaa alkuperäistä käyttötarkoitustaan.

Kaupunkien asuinalueiden kehittäminen ja muuttuvaan toimintaympäristöön mukautuminen vaatii monipuolista osaamista ja yhteistyötä sekä rohkean innovatiivista ja kaukokatseista ajattelua niin päättäjiltä, suunnittelijoilta, rakentajilta kuin purkajiltakin.

Hyvä suunnittelu pitää ympäristöhaitat minimissä

Ekologisen kestävyyden näkökulmasta on erittäin tärkeää säilyttää biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemien toimivuus. Mututuntumalta suunnitellut ja huolimattomasti toteutetut purkutyöt voivat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, kuten ilman saastumista ja veden pilaantumista sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Kun ympäristöturvallisuus pidetään prioriteettilistan kärkipäässä purkuprojektin kaikissa vaiheissa, myös ympäristöhaitat voidaan välttää tehokkaasti.

Energiatehokkuus ja uusiutuvat kunniaan

On totta että, rakentaminen ja purkaminen synnyttävät aina päästöjä, joita ei voida kokonaan välttää. Silti niitä voidaan huomattavasti vähentää. Purkamisessa päästöjä voidaan hillitä muun muassa kiinnittämällä huomiota purkutyön energiatehokkuuteen, suosimalla uusiutuvia polttoaineita ja sähkötoimisia koneita. Merkittävin keino purkamisen päästöjen hillinnässä on kuitenkin logistiikan huolellinen suunnittelu: kun purettava betoni löytää uuden kotinsa kilometrin tai muutaman säteeltä, pysyy ”kuorma-autorallin” päästöt maltillisina.

Purkaminen voi säästää luonnonvaroja

Kestävät käytännöt purkutyömailla voivat auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja. Esimerkiksi materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrättäminen vähentävät suoraan neitseellisten materiaalien tarvetta rakentamisessa, mikä säästää luonnonvaroja ja samalla vähentää materiaalien tuottamisen energiankulutusta ja päästöjä.

Taloudellinen kestävyys edellyttää tasapainoista kasvua

Tasapainoinen kasvu on kasvua, jossa ei pitkällä aikavälillä velkaannuta tai hävitetä jo olemassa olevia luonnonresursseja ja rahoja. Kestävät käytännöt ja valinnat purkamisessa, kuten saneerauspurku kokonaispurun sijaan, voivat tarjota kiinteistöjen omistajille merkittäviä taloudellisia hyötyjä.

Kierrätysmateriaalien myynti puolestaan tuo lisätuloja purkuyrityksille, ja samalla voidaan hyödyntää uudelleen jo olemassa olevia varantoja. Myös purkutyön energiatehokkuus on asia, jolla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä – sen kaikkein tärkeimmän, eli hiilipäästöjen hillinnän rinnalla.

Kysy lisää asiantuntijalta!

Jasmin Karell
Ympäristöinsinööri
jasmin.karell@lotusdemolition.fi
+358 40 503 0395