Turvevoimalalle hyvästit turvallisesti: Lotus Demolition petasi pohjan NordFuelin uudelle biojalostamolle

20.06.2023 – Uutinen

­- Purkajan valintavaiheessa vaakakupin painoi Lotuksen suuntaan etenkin yhtiön vahvat näytöt vastaavista hankkeista. Projektin aikana olimme vaikuttuneita lotuslaisten täsmällisestä turvallisuus ensin -asenteesta sekä raportoinnin läpinäkyvyydestä, NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen sanoo.

Lotuksen purkutyömaalla Haapaveden vanhan turvevoimalan alueella tehdään parhaillaan viimeistely- ja siivoustöitä. Reilun vuoden kestäneessä projektissa purettiin vuonna 2021 käytöstä poistetun turvevoimalan laitteistot osana Kanteleen Voiman tytäryhtiön, NordFuelin laajempaa kehityshanketta: vihreää siirtymää toteuttavan NordFuelin suunnitelmissa on rakentaa vanhaan turvevoimalakiinteistöön muun muassa liikennebioetanolia ja -kaasua tuottava jalostamo.   

– Kemianteollisuuden mahdollistava kaava on vahvistettu ja ympäristölupa on lainvoimainen, ja tällä hetkellä valmistelemme biojalostamolle investointipäätöstä. Me halusimme saada vanhan turvevoimalan kattilan, generaattorin ja turbiinit alta pois, niin pääsemme myös uuden toteuttamisessa sitten aikanaan mahdollisimman ripeästi eteenpäin, NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen sanoo.

NordFuelin biojalostamohankkeessa on ollut ja tulee olemaan rakentamisen kiertotalous vahvasti läsnä. Ympäristövastuulliset arvot näkyvät niin vanhojen kiinteistöjen uudelleenkäytössä kuin purkamisen toteutustavassa.   

– Aiomme hyödyntää olemassa olevan rakennuskannan niin tehokkaasti kuin mahdollista on. Tavoitelukumme on 90 prosenttia rakennusten tilavuuskuutioista. Nyt purettujen prosessilaitteiden paikalle vanhan kiinteistön sisälle on suunniteltu tulevan biojalostamon energiakeskus ja muita toimintoja.

– Purettavien materiaalien uudelleenkäytössä tavoitteemme oli 100 prosenttia. Odotan mielenkiinnolla loppuraportin näkemistä, Asikainen sanoo.

Vanhasta kiinteistöstä kuoret jäljelle

Lotuksen purkutiimiä Haapavedellä veti työnjohtaja Ville Saastamoinen. Hän havainnollistaa osittaispurkuhanketta seuraavasti.

Meille kaikkein keskeisin suunnittelua ja purkutyötä ohjannut lähtökohta oli nimenomaan se, että kiinteistön runko ja katto sekä sisätilojen kulkusillat piti säilyttää. Minulle itselleni verrattain uutena lotuslaisena, tämä työmaa oli luonteeltaan ja mittakaavaltaan ensimmäinen laatuaan, mutta meidän kaiken kokeneesta tiimistä löytyi tietysti vahvaa osaamista projektin kaikkiin vaiheisiin, Saastamoinen kertoo.

Erityisesti sisätilassa sijainneeseen vanhaan turvekattilaan kohdistunut purkutyö vaati erityistä varovaisuutta, ja siksi töitä tehtiin runsaasti lihasvoimin.

– Pelkällä kaurapuuromoottorilla mentiin monessa kohdassa. Käytimme apuna niitä kuukulkijoita ja muita koneita, jotka ylipäätään mahtuivat halliin sisään ja joita saatoimme käyttää sisällä turvallisesti. Etenimme työssä pala palalta, polttoleikkaamalla irti ja vinssaamalla alas -taktiikalla, Saastamoinen kuvailee.       

– Lopulta vain kuoret jäivät vanhasta turvevoimalasta jäljelle, eli maaliin päästiin suunnitelmien mukaisesti, tiiminsä työnjälkeen tyytyväinen työnjohtaja lisää.

Tiukat turvatoimet turvepölystä

Kiinteistön vanha käyttötarkoitus vaikutti purkutyön käytännön tekemiseen merkittävästi. Siinä missä Lotuksen ”tavallisella” purkutyömaalla on turvallisuus aina ykkösasia, nousi vanhan turvevoimalan purkamisessa turvallisuuden merkitys entistäkin isommaksi. 

– Ilmassa leijuva turvepöly saattaa syttyä erittäin helposti, mikä meidän piti huomioida jatkuvasti. Saippuavesisumuttimet olivat siis aktiivisessa käytössä. Lisäksi turve on riskialtista tavaraa siten, että se ei kytiessään välttämättä savua laisinkaan, vaan sen palamisen tunnistaa ainoastaan hajusta. Palovahtien piti olla koko ajan paitsi silmät myös nenät tarkkoina. Riskejä siis oli, mutta osasimme varautua niihin oikein, Saastamoinen kertoo.

– Mikä tarkeintä, tapaturmia ei sattunut ainuttakaan, hän täsmentää.

Reaaliaikainen LotusExtra-raportointi toi ”katu-uskottavuutta”

Haapaveden haastava purkuhanke eteni siis alusta loppuun asti kuten suunniteltu oli, ja NordFuelin biojalostamohanke on jälleen yhden askeleen lähempänä toteutumistaan. Lotuksen Saastamoinen kertoo olevansa mielissään, että pääsi osaksi hienoa vihreän siirtymän projektia.

– Tavallisesti meidän purkutekemisessä ympäristövastuullisuus näkyy ennen kaikkea materiaalien kierrätyksessä ja uudelleenkäytössä. Haapavedellä projektin negatiivinen ilmastovaikutus, eli hiilikädenjälki, oli lajittelumme jäljiltä -4358 CO2e-tonnia, joka vastaa lähes 3000 henkilöauton vuosipäästöjä.

– NordFuelin kanssa saimme tietysti myös hiukan uudenlaista ja laajempaa perspektiiviä purkutyömme merkityksellisyyteen, kun pääsimme mahdollistamaan hienoa biojalostamohanketta, hän kuvailee.  

Lopuksi NordFuelin Asikainen nostaa esiin asian, jonka merkitystä isoissa purkuhankkeissa ei voi liioin korostaa. Toimittajan ja tilaajan keskinäinen luottamus varmistettiin saumattomalla yhteydenpidolla sekä LotusExtra-projektinseurantapalvelulla.  

– Me olimme koko ajan kartalla, mitä työmaalla tapahtuu niin työn etenemisen kuin esimerkiksi jätteiden käsittelyn saralla. LotusExtra toi leikkisästi sanoen ”katu-uskottavuutta” Lotuksen toimintaan, NordFuelin Asikainen summaa.