Turvallisuudessa hyvääkin pitää parantaa: Lotus laittaa toimittaja-auditoinneissa uuden vaihteen silmään!

24.10.2022 – Uutinen

Lotuksella panostetaan yhä enemmän ennakoivaan turvallisuustyöhön – se tuo tutkitusti tuloksia.  Muun muassa aliurakoitsijoiden sekä vuokratyöntekijöitä välittävien yritysten auditointeja tehdään nyt aiempaa järjestelmällisemmin ja perusteellisemmin.    

Turvallisuus on Lotuksen ammattitaidon keskiössä ja oleellisen tärkeä osa koko purkupalvelun laadukkuutta. Yhtiön Head of Environment, Safety and Quality Mari Vesalaisen mukaan Lotuksella on viime vuosina tehty pitkäjänteistä kehitystyötä purkutyömaiden ympäristön ja niillä toimivien ihmisten turvallisuuden parantamiseksi. Kaikki tapaturmat halutaan alhaisimmalle mahdolliselle tasolle, nollaan.

Ja kun jotain tehdään huolella, myös tuloksia syntyy: syyskuussa 2022 mittariin napsahti 12 kuukautta ilman ainuttakaan Lotuksen omille työntekijöille sattunutta sairaspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

– Maaginen nollatulos tapaturmataajuudessa siis saavutettiin. Siitä kuuluu kiitos koko Lotus-jengille yhteisesti, Vesalainen myhäilee.

Samaan hengenvetoon hän kertoo, että nollatulos sai kesken juhlinnan harmillisen kolhun kylkeensä.     

– Syyskuun kuluessa sattui poissaoloon johtanut valitettava tapaturma. Tämä tietysti osoittaa kouriintuntuvasti sen, että tällä toimialalla täytyy turvallisuusasioissa olla ja myös pysyä varpaillaan. Vaikka tietyn hetken tilastotulokset olisivat miten upeita, saattaa takapakkia tulla heti huomenna. Tiedostamme erittäin hyvin, että parannettavaa on aina. Sen eteen teemme jatkuvasti töitä.

Turvallisuutta lisätään monin konstein

Lotuksella hyvät tulokset on saavutettu muun muassa panostamalla työn suunnitelmallisuuteen, riskien arviointeihin sekä henkilöstön perehdyttämiseen ja työhönopastukseen. Sähköisesti tehtävät yleisperehdytykset on nyt syksyllä uusittu, ja ne tullaan lähiaikoina ulottamaan myös aliurakoitsijoiden henkilökuntaan ja kaikkiin vuokratyöntekijöihin.

– Uudesta yleisperehdytyksestä on omat sisältönsä eri ryhmille: uusille lotuslaisille, vuokratyöntekijöille ja aliurakoitsijoiden työntekijöille. Turvallisuutta koskevat asiat ovat perehdytyksissä kuitenkin suurelta osin samat. Niiden hyvä osaaminen ja määrättyjen pelisääntöjen mukaan toimiminen kun on täsmälleen yhtä tärkeää henkilökorttiin tai haalarin selkämykseen painettuun firman nimeen katsomatta.

Vesalainen kertoo, että Lotuksella on lisäksi selvennetty turvallisuusvastuita ja motivoitu esihenkilöitä havainnoimaan työympäristöä ”turvallisuuslasit” silmillään.

– Havaintoja kirjataan aktiivisesti ja kaikki vaaratilanteet ja tapaturmat tutkitaan perusteellisesti. Turvallisuus on työmaakokouksissa ja muissa keskusteluissa vakioaihe. Nämä ovat ihan perusasioita meillä, ammattitaitoisen ja laadukkaan työn tekemisen kulmakiviä, Vesalainen sanoo.

Lotus kantaa purkukohteissaan vastuuta myös alihankkijoittensa ja vuokratyöntekijöittensä turvallisuudesta.

– Kaikki työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan ja käsitellään meillä samalla tavalla. Lisäksi edellytämme aliurakoitsijoiltamme ennakoivan turvallisuustyön kirjauksia. Valitettavasti aivan Lotukseen verrattavaa turvallisuustason paranemista emme ole vielä havainneet kumppaneittemme piirissä, vaikka heidänkin osaltaan työtapaturmien kappalemäärä on tällä hetkellä paremmalla puolella edelliseen vuoteen verrattuna.

Järjestelmällisempää alihankkijoiden auditointia

Yksi keino purkamisen kokonaisturvallisuuden parantamiseen entisestään on kyselyauditoinnit. Ne ovat olleet Lotuksella käytössä aina, mutta nyt asian tiimoilla on laitettu uusi vaihde silmään.

– Jotta voidaan kehittää, täytyy kaivaa esiin ne asiat, joita halutaan kehittää. Auditointien ja niistä laadittavien raporttien tarkoituksena on tehdä kehityskohteita näkyviksi kaikille yhteisesti ja sitä kautta saada aikaan toimenpiteitä ja ajaa turvallisuutta yhä paremmille urille. Auditoinnit vaikuttavat osaltaan myös siihen, keiden kanssa ylipäätään toimimme. Sana kiirii yhtiömme sisällä nopeasti, myös sinne alkuperäisen hankintasopimuksen tekijän korviin.

Lotuksen toimittaja-auditoinnit koskevat sen nykyisiä yhteistyökumppaneita. Auditoinnin kohteeksi päätyy ensisijaisesti euromääräisesti suurimpia palveluntarjoajia ja lisäksi mikä tahansa yhtiö, jos sen turvallisuustasossa on ilmennyt Lotuksen silmissä huomauttamista.

– Jos esimerkiksi työmaalla on sattunut työtapaturma, vaaratilanne tai muu merkittävä tekemisen laatuun tai ympäristön huomioimiseen liittyvä poikkeama, niin se antaa meille perusteen auditoinnin tekemiselle, Vesalainen kertoo.

Selkeät ja purkutoimialakeskeiset auditointikysymykset

Purkualan digitalisaation edelläkävijä kun on, toteuttaa Lotus myös auditointikyselyt sataprosenttisen sähköisesti: auditoitavaksi valitun yhtiön vastuulliselle henkilölle lähetetään sähköpostilla linkki kyselyyn.

– Me seuraamme järjestelmästämme kyselyn etenemisen vaiheita ja vastaamisen jälkeen kommentoimme sitä omalta osaltamme. Kyselytulokset käsitellään sisäisesti asianosaisten henkilöiden kanssa ja annamme palautteen myös vastaajalle.

Auditointikyselyn sisältö on nyt uudistettu aiempaa selkeämmäksi ja paremmin purkutoimialaa koskevaksi.

– Pyrkimyksemme on saada hyvä yleiskuva kumppaniyrityksen turvallisuustasosta. Kysymykset on laadittu mahdollisimman yksinkertaisiksi siten, että vastaaja ymmärtää vaivattomasti, mihin on vastaamassa. Mukana on niin lakisääteisiin asioihin liittyviä kysymyksiä kuin myös yrityksen turvallisuusjohtamista, ISO-standardeja ja sen ympäristö- ja henkilöstöasioita koskevia toimintamalleja avaavia kohtia.

Auditointi on toimittajan turvallisuustason selvittämisessä ja lopulta myös yhteistyön jatkumisen puoltamisessa tai hylkäämisessä vain yksi osa.

– Turvallisuus on tekoja, suuria ja pieniä, joka päivä, kaikilta meiltä. Kokonaisuus ratkaisee, Vesalainen painottaa.