Lotuksen hiilijalanjälkilaskenta purkutyölle kannustaa vähäpäästöisiin työtapoihin

26.03.2021 – Uutinen

Voimme mitata jokaisen purkutyömaan ja siellä syntyvän jätteen uudelleenkäytön ilmastovaikutukset eli purkutyömaan hiilijalanjäljen. Hiilijalanjälkilaskenta toteutetaan Lotuksen purkutyötä varten kehittämällä hiilijalanjälkilaskurilla, joka pohjautuu CEN/TC 350 standardiperheeseen EN 15804:2012 Sustainability of construction works –standardiin. Olemme ainoa purkutyön hiilijalanjälkeä Pohjoismaissa mittaava yhtiö.

Hiilijalanjälkilaskuri on kehitetty organisaatioiden kasvavaan tarpeeseen kiinnittää huomiota vastuullisuuteen ja ympäristöasioihin. Laskuri paitsi paljastaa vähäpäästöisimmät työtavat, myös kannustaa työntekijöitämme työskentelemään ympäristöä huomioiden. Hiilijalanjälkilaskurin avulla toteutamme kestävää kehitystä ja voimme myös antaa selkeää tietoa asiakkaidemme kestävän kehityksen strategian tai ympäristöstrategian tueksi.

Laskenta sisältää päästö- ja jäteraportit. Päästöraportti sisältää energiankulutuksen mittauksen, polttonesteet, kaluston kuljetuksen purkukohteeseen, rakennusjätteen käsittelyssä ja kuljetuksessa syntyvät päästöt sekä materiaalien energia- tai uudelleenkäytöllä vältettävät päästöt. Jäteraportti sisältää eri jätejakeet ja niiden toimituspaikat.

Kysy lisätietoja aiheesta info@lotusdemolition.fi