Purkumateriaalit loopin alla: minkälaista arvotavaraa työmaillamme syntyy?

20.11.2023 – Uutinen

Rakennusten purkaminen on nykyään käytännössä aina lajittelevaa purkamista ­– niin meillä Lotus Demolitionilla kuin alalla yleisestikin. Kun purkaminen suunnitellaan ja myös toteutetaan huolellisesti, pedataan samalla vahva pohja purkumateriaalien uudelleenkäytölle ja uusiokäytölle, eli kierrättämiselle. Mutta mitä purkumateriaali terminä tarkalleen ottaen tarkoittaa, mitä materiaaleja purkutyömailla syntyy ja minkälaisia eroja purkumateriaaleissa on erilaisten rakennustyyppien välillä? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia alta.

Purkamisessa syntyvien materiaalien hyödyntämistä on pyritty voimistamaan laajalla rintamalla jo pitkään. Suomen valtakunnallinen uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoite oli aikanaan Euroopan unionin direktiivin mukainen: 70 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Osalla purkualan toimijoista tavoite ei tiettävästi täyty vieläkään. Meillä Lotuksella materiaalien kierrätysaste on puolestaan huidellut 90 prosentin tietämissä jo usean vuoden ajan, ja vuonna 2023 se tulee olemaan upeat 96 prosenttia. Iloisia? Kyllä. Ylpeitä? Erittäin!

Mitä purkumateriaali terminä tarkoittaa?

Epävirallinen sanakirjamääritelmä purkumateriaalille kuuluu seuraavasti: purkumateriaaleja ovat kaikki purkamisen seurauksena syntyvät materiaalit. Niitä syntyy yhtä lailla niin saneeraus- kuin kokonaispurkuprojekteissa. Purkumateriaalin määritelmä kattaa uudelleenkäytettävät rakennuksen osat, uudelleenkäyttöön valmisteltavat ja hyödynnettävät materiaalit sekä loppukäsittelyyn päätyvät jätteet. Myös haitallisia aineita, kuten asbestia, sisältävät materiaalit ovat purkumateriaaleja.

Mikä on purkumateriaalien merkitys?

Erilaisten purkumateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat kestävän purkamisen ja rakentamisen keskeisiä osia. Niiden avulla voidaan tukea rakentamisen materiaalitehokkuutta ja hillitä ilmastopäästöjä arvoketjun useissa eri vaiheissa. Kun materiaaleja pyritään hyödyntämään ja myös saadaan hyödynnettyä vaikuttavasti, voidaan saavuttaa lisäksi taloudellisia hyötyjä ja luoda jopa uusia työpaikkoja. Kaikki voittavat!

Mitkä ovat yleisimpiä purkumateriaaleja?

Rakennusten purkamisessa syntyy materiaaleja montaa eri sorttia. Käytännössä, ja hyvin helposti ymmärrettävästi, ainekset ovat täsmälleen niitä samoja, joita kiinteistön rakentamisessa käytetään. Yleisimpiä purkumateriaaleja ovat betoni, puu sekä erilaiset metallit kuten teräs, rauta ja alumiini. Muovejakin löytyy rakennuksista lähes kaikista eri osista, pääasiassa eristeinä, putkina ja johtoina.

Purkumateriaaleista valtaosaa voidaan hyödyntää uudelleen uusien tuotteiden valmistuksessa. Esimerkiksi kaikki purkamisessa betonit ja metallit käytetään nykyään yleisesti uudelleen: betonit murskataan ja käytetään maantäytöissä, metallit puolestaan sulatetaan uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Puumateriaalit päätyvät nykyisellään melko yleisesti poltettaviksi, eli lämpölaitosten polttoaineeksi. Ehjinä purettavat rakennusosat ovat purkumateriaalien joukossa oma lukunsa. Kaikkein tyypillisimpiä ehjänä purettavia rakennusosia ovat ikkunat: ne voidaan irrottaa varovasti ja asentaa uudelleen toiseen rakennukseen tai niitä voidaan käyttää aihioina esimerkiksi sisälasiseinien valmistukseen. Myös betonielementtien ehjänä käyttämisen saralla on tehty Suomessakin ensimmäisiä pilottihankkeita. Tietoa on kerätty laajalla yhteistyöllä ennen kaikkea kestävämpien prosessien kehittämisen tarpeisiin.

Miten erilaisten kiinteistöjen purkumateriaalit eroavat toisistaan?

Me lotuslaiset olemme purkualalla kaiken kokeneita tekijöitä. Toisin sanoen, me jos joku tiedämme, minkälaisia materiaaleja erilaisissa kohteissa syntyy. Keskeisimpiä syitä erilaisten kohteiden purkumateriaalien eroille ovat ne samat, jotka ohjaavat materiaalien valintaa rakentamisessa itsessään:

 • Kestävyys: Materiaalin valinta voi riippua rakennuksen odotetusta elinkaaresta ja kestävyydestä. Esimerkiksi korkeiden rakennusten rakentaminen edellyttää vahvoja ja kestäviä materiaaleja, kuten terästä ja betonia.
 • Toiminnallisuus: Rakennuksen käyttötarkoitus vaikuttaa usein myös materiaalivalintaan. Esimerkiksi sairaalat ja teollisuuslaitokset vaativat toimiakseen hyvin erilaisia materiaaleja kuin asuinrakennukset.
 • Ympäristövaikutukset: Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ohjaavat yhä vahvemmin nykyaikaista rakentamista. Siksi rakennuksiin valitaan uusiutuvista raaka-ainelähteistä saatavia ja kierrätettäviä materiaaleja.
 • Rakentamisen standardit: Rakennusmääräykset ja erilaiset kiinteistöstandardit asettavat usein vaatimuksia myös rakennusmateriaaleille. Esimerkiksi paloturvallisuuteen, sisäilman puhtauteen ja energiatehokkuuteen liittyvät määräykset voivat vaikuttaa materiaalien valintaan.
 • Kustannukset: Erilaisten rakennusmateriaalien hinnat vaihtelevat merkittävästi. Monesti materiaalivalintoja ohjaa siis myös rakennuttajan ”pinkan paksuus”.
 • Arkkitehtuuri: Rakennuksen suunnittelulla ja arkkitehtonisilla tavoitteilla voi olla suuri vaikutus materiaalien valintaan. Tietyt materiaalit voivat tarjota halutun estetiikan niin rakennuksen ulkoasulle kuin sisätiloihinkin.

Alta löydät muutamia poimintoja Lotus Demolitionin menneiden projektien purkumateriaalien osuuksista rakennustyypeittäin:

Asuinrakennukset:

 • Betoni: 84,14 %
 • Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet: 7,27 %
 • Puu: 4,96 %
 • Rauta ja teräs: 1,33 %
 • Bitumiseokset: 1,18 %

Koulurakennukset:

 • Betoni: 81,07 %
 • Betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset: 5,25 %
 • Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet: 3,87 %
 • Rauta ja teräs: 2,59 %
 • Puu: 2,42 %

Halli- ja varastorakennukset:

 • Betoni: 61,38 %
 • Muut bitumiseokset: 22,57 %
 • Rauta ja teräs: 8,86 %
 • Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet: 3,36 %
 • Sekalaiset metallit: 2,09 %

Purkukartoitus kertoo materiaalit etukäteen!

Vastuullisen purkamisen suunnannäyttäjiä kun olemme, selvitämme purkukohteen sisältämät materiaalit monesti myös hyvissä ajoin etukäteen. Lisäksi me seuraamme työmaillamme syntyviä purkumateriaalien määriä reaaliajassa LotusExtra-projektiseurantamme avulla.

Purkukohteen materiaalien ”inventaario” tunnetaan maailmalla nimellä Pre-demolition audit, mutta me kutsumme sitä tuttavallisemmin purkukartoitukseksi. Tutkimus on ainakin vielä toistaiseksi Suomessa vapaaehtoinen, mutta sen hyödyt ovat päivänpolttavan merkityksellisiä jo nyt: kattavan tiedon avulla purkumateriaalit voidaan uudelleenkäyttöä ja kierrättää mahdollisimman tehokkaasti.

Kysy lisää asiantuntijaltamme!

Olli-Pekka Itälä
toimialapäällikkö
olli-pekka.itala@lotusdemolition.fi