Purkukartoitus edistää kiertotaloutta ja varmistaa purkuprojektin laatua

25.03.2021 – Uutinen

Usein purkutyö koetaan vain itse rakennuksen tai kiinteistön rakenteiden purkamisena maan tasalle. Laadukas purkutyö vaatii tarkat suunnitelmat ja projektin laadukas hallinta varmistetaan jo kauan ennen kuin purkukoneet saapuvat tontille ja aloittavat työnsä.

Suosittelemme kaikille mahdollista purkuprojektia suunnitteleville purkukartoituksen teettämistä ammattilaisella. Se on vapaaehtoinen toimenpide purettavan rakennuksen materiaalien kartoitukseen. Purkutyötä ennen on myös lakisääteisesti selvitettävä eri haitta-aineet ja tutkittava niiden sijainti ja määrä sekä purettava ne asianmukaisella tavalla.

Purkukartoituksessa purkukohde ja sen materiaalit – haitta-aineet mukaan lukien – kartoitetaan kattavasti ja materiaalien mahdollinen uudelleenkäyttö, hyödyntäminen ja kierrättäminen voidaan ottaa huomioon mahdollisimman kattavasti ennen purkutyön aloittamista. Purkukartoituksen tietoja voidaan myös hyödyntää rakennus- ja purkuluvan yhteydessä edellytettävän rakennus- ja purkujäteilmoituksen laatimisessa. Siitä on siis monipuolisesti hyötyä niin lupaprosessissa kuin myös itse projektin aikana.

Purkukartoitus edistää kiertotaloutta

Purkukartoituksen avulla luodaan hyvät edellytykset purkumateriaalien tarkoituksenmukaiselle hyödyntämiselle, ympäristö- ja terveysriskien välttämiselle ja laadukkaalle purkuprosessille. Materiaalien kattavalla kartoituksella tähdätään rakennusmateriaalien parempaan kierrättämiseen ja hyödyntämiseen eli niin sanotusti rakentamisen kiertotalouden parempaan toteutumiseen.

Suosittelemme purkukartoituksen laatimista, jotta purkukohde ja sen materiaalit kartoitetaan kattavasti ja materiaalien mahdollinen uudelleenkäyttö, hyödyntäminen ja kierrättäminen voidaan ottaa huomioon mahdollisimman kattavasti ennen purkutyön aloittamista.

Lisätietoja

Arto Heino

Toimialapäällikkö, Tutkimukset
+358 500 508 999