VASTUU IHMISISTÄ: Lotus Demolitionin sitoutuminen työturvallisuuteen

18.09.2023 – Blogi

Työntekijöiden vastuu

Kannustamme työntekijöitämme oma-aloitteisuuteen ja rohkaisemme heitä vaikuttamaan omiin työolosuhteisiinsa ja työtovereidensa työhyvinvointiin/-turvallisuuteen. Kuitenkin jokaiselta työntekijältä odotamme myös vastuun ottamista omista työskentelytavoistaan ja tehokkuudestaan. Uskomme vahvasti, että sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät suorittavat tehtävänsä paremmin ja ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät.

Ennakoiva turvallisuustyö

Me Lotus Demolitionilla panostamme voimakkaasti ennakoivaan työturvallisuustyöhön, sillä se on tutkitusti avainasemassa työturvallisuuden parantamisessa. Jokainen purkuprojekti suunnitellaan huolellisesti, ja riskikartoituksen avulla pyritään tunnistamaan ja hallitsemaan kaikki hankkeeseen liittyvät vaarat, olivat ne sitten työntekijöiden tai ympäristön kannalta. Tämä kartoitus huomioi myös tilaajan asettamat vaatimukset.

Avoin viestintä

On ensisijaisen tärkeää, että kaikki työhön osallistuvat ymmärtävät toimintatavat ja niihin liittyvät riskit. Siksi Lotus Demolitionin turvallisuuteen liittyvä viestintä on avointa ja jatkuvaa. Riskit käydään läpi ennen työn aloittamista, ja turvallisuushavainnot/vaaratilanteet/poikkeamat kirjataan ja raportoidaan. Näitä tilanteita käsitellään työmailla yhteisissä Turvavartti tilaisuuksissa. Seuraamme jatkuvasti työtapaturmien määrää ja niiden tyyppijakaumia sekä ennakoivien työturvallisuuskirjausten määrää. Tämä raportointi on olennainen osa työmaiden seurantaa.

Tavoitteemme

  • Olla turvallinen ja hyvinvoiva työpaikka jokaiselle.
  • Saavuttaa työtapaturmien nollataso pysyvästi. Olemme sitoutuneita Rakennusteollisuus RT ry:n Nolla tapaturmaa -ohjelman tavoitteisiin.
  • Tunnistaa ja poistaa riskit ja vaarat mahdollisimman tehokkaasti ennakolta. Kannustamme jokaista yhtiön työntekijää tekemään ja ilmoittamaan kuukausittain vähintään yhden työturvallisuutta tukevan havainnon tai työtehtäväkohtaisen riskienarvioinnin.
  • Tunnistaa ja poistaa myös muut hyvinvoinnin esteet ja työympäristön epäkohdat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin vähennämme myös sairauspoissaoloja.
  • Kehittää terveys- ja turvallisuusajatteluamme jatkuvasti paremmaksi. Visionamme on olla pysyvästi edelläkävijä myös turvallisuuden saralla. Tiedämme, että tämä työ ei tule koskaan valmiiksi.
  • Pitää jatkuvasti huolta työntekijöittemme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä. Tarjoamme jo nyt henkilöstöllemme useita etuja henkilöstöetuohjelmamme puitteissa (mm. ePassi, työsuhdepyörä ja työkykyvakuutus). Lisäksi pidämme huolta työn tekemisen joustavuudesta ja sujuvuudesta tarjoamalla mahdollisuuksia etätyön tekemiseen.

Lotus Demolitionilla pyrimme olemaan alan turvallisuuden ja hyvinvoinnin edelläkävijä, ja tämä on tehtävä, johon sitoudumme päivittäin. Turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille enemmän kuin vain tavoitteita – ne ovat arvoja, jotka ohjaavat toimintaamme joka päivä.

Kysy lisää asiantuntijalta!

Mari Vesalainen
HSEQ Manager
mari.vesalainen@lotusdemolition.fi