Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning i samband med demonteringsarbeten där vi ombesörjer allt från sanering av asbest eller andra föroreningar som finns upptagna i miljöinventeringen, vi åtar oss även byggnationer av tillfälliga brandfack, dammskydd, tvätt som kan behövas i samband med demonteringsarbeten.

Vi kan ta oss an rivningsarbeten av hissar som ett eget projekt eller som en del av vår rivning eller renovering. Lotus Demolition lift demonteringspersonal bör också söka hjälp när hissmotorn förnyas och den gamla motorn måste demonteras underifrån.

Hissbyggnad för ett hyreshus utan hiss eller andra ändringar

Vi utför också ändringar i användningen för olika ändamål. Ändringar kan behövas, när till exempel nya golvhöjder och eventuella hissdörrbyten, eller när i samband med rivning- och ombyggnationer där tillägg av en hiss krävs för ett hyreshus utan hiss. Varje hissnedmonterings- och modifieringsprojekt planeras noggrant så att våra kunder kan vara lugna och lita på vår expertis inom hissmontering och demontering.